מה הופך את הפינים לשונים במדעים? הערכה והשוואה של לימודי המדעים של תלמידים בשלוש מדינות

Geller, Cornelia. Neumann, Knut Boone, William J. Fischer, Hans E. What Makes the Finnish Different in Science? Assessing and Comparing Students' Science Learning in Three Countries. International Journal of Science Education. Dec 2014, Vol. 36 Issue 18, p3042-3066. 25p.

המאמר מפרט את המאמצים של החוקרים להעריך ולהשוות את למידת נושא החשמל בשלוש מדינות. כשעולמנו מונהג ומובל על ידי התקדמות טכנולוגית, החינוך המדעי של אזרחי המחר הופך למקור ולמשאב חשוב מאד לשגשוג כלכלי.

לא מפתיע שהערכות נרחבות וגדולות מימדים נראות בעיני החוקרים כמקורות משמעותיים של מידע על היעילות של חינוך מדעי. אולם, הערכות אלה אינן מספקות מידע על הסיבות ליעילות ייחודית או חשוב מזה, פחות מידע, מאחר והערכות אלה מבוססות על מדידות חד פעמיות של הישגי התלמידים. כדי לזהות סיבות ליעילות של חינוך מדעי, חייבים לחקור את למידת התלמידים כתוצאה של הוראת מדעים.

במאמר זה החוקרים מדווחים על פיתוח כלי להערכת למידת התלמידים בתחום החשמל והשימוש בכלי זה לאיסוף נתונים על 2193 תלמידי חטיבות ביניים בפינלנד, גרמניה ושוויצריה לפני ואחרי הוראת נושא החשמל.

הממצאים מצביעים על כך שהשוני בהישגי לימוד המדעים בהערכות רחבות מימדים נובעות משוני באופן הלמידה אצל התלמידים. ממצאי החוקרים מרמזים על כך ששינויים אלה נובעים מדרך הוראת המדעים יותר מאשר משינויים שיטתיים: תוצאה שיש להמשיך ולחקור באמצעות ניתוח ההוראה בשלוש המדינות וההשפעה שלה על למידת התלמידים.

 קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מודל חדשני של התפתחות מקצועית להגברת הלמידה וההוראה של מדעים בבתי הספר היסודיים באירלנד

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?