מהפך תפיסתי: הלמידה המתוקשבת בקנדה בעתיד תתבסס על תפיסת ה-PLE

ההחלטה של מועצת המחקר הקנדית הלאומית לתמוך בפרוייקט המו"פ החדשני של סביבת למידה מתואמת אישית ( PLE) היא לא רק החלטה מעניינת מבחינת פיתוח סביבות למידה מתוקשבות אלא גם הכרה בחזונו של סטיפן דאונס (Stephen Downes) מקנדה אשר מציע כבר כמה שנים תפיסה אלטרנטיבית וחדשנית לפיתוח סביבת למידה מתוקשבת לסטודנטים ולתלמידים.
התמיכה של מועצת המחקר הלאומית בקנדה ברעיון החדשני של Stephen Downes (מהפכן חינוכי ידוע בתחומי התקשוב החינוכי)  היא לא רק כספית אלא גם מעשית. סטיפן דאונס מונה כמנהל הפרויקט החדשני הנחשב כפרוייקט חדשני בתחומי החינוך המתוקשב.  הרעיון הוא ליצור למידה הקשרית של הלומד מבלי לכפות עליו תבניות מחייבות אלא לספק כלים לעידוד הסקרנות. הלומד יכול לגבש את הרשת שלו המקשרת בין משאבי למידה, עמיתים ומקורות מידע . סביבות למידה מסוג PLE מייצגות כיום קו מחשבה שונה לגבי תהליכי למידה בסביבה ממוחשבת. עפ"י תפיסת ה-PLE מערכות הלמידה הממוחשבות הקיימות באינטרנט משקפות דור מיושן של הוראה ולמידה, הן מסורבלות וכבדות ואינן מעודדות יצירתיות והתלהבות אצל התלמידים. הרעיונות החדשים הנרקמים כיום לגבי סביבות למידה ממוחשבות מסוג PLE מצדדים יותר מכל בתוכן שיתופי בסביבת הלמידה הממוחשבת אותו מעדכנים הן הלומדים והן המורה/מרצה. מדובר על פעילות דינאמית יותר של הלומדים היכולים  לאסוף מידע בצורה מתקדמת , להתבטא בחופשיות בסביבת הלמידה המשולבת ולייצור תוצרים דיגיטאליים מעניינים. תפיסת ה-PLE מנסה ליצור מימשק איסוף דינאמי לסביבה לימודית דיגיטאלית
הממזגת בצורה מעניינת תחומי עניין אישיים ותחומי ידע מקצועיים (לרבות תהליכי למידה פורמאליים עם תהליכי למידה לא פורמאליים).
ה-PLE הוא בעצם פורטפוליו דיגיטאלי המאפשר ללומד לצבור מידע ותכנים ולנהל בעצמו את מאגר התכנים שלו בתוך הסביבה הלימודית הממוחשבת הכוללת. הלומד יכול גם לנהל את מאגר התכנים שלו באופן שיתופי עם לומדים אחרים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya