מהאוניברסיטה לחיי עבודה: ניתוח של מחקרים מבוססי-שדה לגבי הכשרת מורים לגיל הרך ומעבר של בוגרים מלימודי הגיל הרך לעבודה

Onnismaa, Eeva-Leena; Tahkokallio, Leena; Kalliala, Marjatta. "From university to working life: an analysis of field-based studies in early childhood teacher education and recently graduated kindergarten teachers’ transition to work", Early Years: Journal of International Research & Development, Jun2015, Vol. 35 Issue 2, p197-210.

המטרה של מאמר זה הייתה להטיל אור על הסוגיות הבעייתיות הקשורות לאלמנט המעשי בהכשרת מורים לגיל הרך. המחברים ניגשים לשאלות אלה בעיקר דרך בחינה ופירוש של חלק זה בהכשרה האקדמית של גננות בפינלנד. לאחר מכן, הם מרחיבים את הניתוח שלהם כך שיכלול סוגיות רחבות יותר של מחויבות לעבודה ואת התפקיד של תכניות חונכות בקרב הגננות החדשות שהוכשרו.

יחד עם המונח "גננת כחוקרת" שנבחר כמודל למורה, הממצאים מציינים כי ניתן להשיג מטרה זו רק אם כל השלבים של תהליך הכשרת המורים מקשורים באופן יעיל.

האלמנטים העיקריים מתחילים בדרישות הכניסה עבור הסטודנטים וכוללים התנסויות בשלב ההתמחות המקצועית בהוראה עם למידה של קורסים באוניברסיטה, תוך ביסוס "מודל של פיקוח כפול" ושיתוף פעולה עם רשת יציבה של מרכזים לגיל הרך עבור מחקרי שדה.

ממצא נוסף הוא שעל אף הכשרה מקצועית המושלמת בהצלחה, שלב הקליטה (induction) יכול להיות זמן פגיע עבור מורים מתחילים, דבר המצביע על צורך דחוף בתכניות חונכות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya