מדריך לתכנון השתלמויות במדידה ובהערכה בחינוך לשם פיתוח מקצועי של עובדי הוראה

מקור: ראמ"ה, אתר משרד החינוך
ה"מדריך לתכנון השתלמויות במדידה ובהערכה בחינוך" המוצג להלן מיועד ליצור תשתית שתאפשר לכל מעבירי ההשתלמויות בתחום ההערכה ולכל המשתלמים לדעת את היקף הידע, את תחומי ההתנסות ואת השימושים בפועל (Target Domain) שלהם נדרשים העוסקים במדידה והערכה בחינוך.
 
כתיבתו של מדריך זה מבוססת על המסגרת המוצעת ע"י ועדה המומחים שפעלה בתמיכת היזמה למחקר יישומי בחינוך (2004), תוך שהוא מוסיף לה נדבך נוסף בפירוט הנושאים, המטרות, תתי-מטרות והשימושים בפועל של המשתלמים, אותם יש לכלול בהשתלמויות בתחומי מדידה והערכה. בנוסף, המדריך כולל המלצה בנוגע למערך הליווי וההנחיה במהלך ההשתלמות, קריטריונים למנחים בהשתלמויות במדידה והערכה והמלצות כלליות אחרות בנוגע למבנה ההשתלמות ומהלכה.
 
המדריך במתכונתו הנוכחית כולל הערות והארות של אנשי אקדמיה ואנשי שטח העוסקים במדידה ובהערכה (הן בביצוע והן בהעברת השתלמויות). יחד עם זאת, צוות הפיתוח של ראמ"ה רואה במדריך זה טיוטה ראשונה ומעוניין לשמוע תגובות, הערות והארות על מנת לשפר את המדריך ואת המפרטים הנוספים שיפורסמו בהמשך.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya