מדידת מרכיבים חיוניים של אוריינות דיגיטלית והקשר שלהם ללמידה

Greene, Jeffrey Alan. Yu, Seung B. Copeland, Dana Z. Measuring critical components of digital literacy and their relationships with learning. Computers & Education. Jul 2014, Vol. 76, p55-69

התקציר נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

החשיבות הגדלה של האיטרנט וסביבות דיגיטליות אחרות ככלים הוראתים, דורשת מחקר המתייחס לאוריינות הדיגיטלית של הלומדים.

החוקרים טוענים ששני היבטים קריטיים של אוריינות דיגיטלית הם, היכולת לתכנן בצורה אפקטיבית ולמדוד את היעילות של האיסטרטגיות שנעשה בהן שימוש לחפש ולנהל את עושר המידע המקוון, ולעשות אינטגרציה של מקורות מידע אלה.

לכן אוריינות דיגיטלית דורשת מיומנויות המנוהלות עצמית (self-regulated learning (SRL, ורווח ותועלת קוגניטיבית אפיסטמית (epistemic cognition (EC. אולם למרות שמספר חוקרים ומלומדים בחנו את תפקיד ה-SRL בלמידה מקוונת, יש צורך בנתונים ניסיוניים נוספים ממחקרים שיראו איך SRL ו- EC מגיבים ומתייחסים ללמידה בסביבות דיגיטליות.

במחקר זה השתמשו החוקרים לצורך אנליזה, בשיטת איסוף מידע שאיננה נמצאת בשימוש רחב, הנקראת פרוטוקול חשיבה בקול (think-aloud protocol (TAP, בה המשתתפים חושבים בקול כשהם מבצעים סדרת מטלות מוגדרת, מבלי לתת הסברים. נחקרו היחסים בין SRL, EC והישגים לימודיים של 20 סטודנטים במכללה, שלמדו את הנושא, ויטמינים דרך האינטרנט.

החוקרים תרמו תרומה נוספת לספרות המדעית וזאת על ידי גילוי טכנולוגיות חלופיות לצורך הכנת, ביצוע אנליזות והצגת והערכת הנתונים האלה המתייחסים ליכולות ולאתגרים של TAP .

החוקרים מצאו , שבממוצע, המשתתפים הגבירו את ההבנה שלהם כתוצאה מלמידה עם אינטרנט והגישה הנגזרת מהצגת הנתונים להבנת הקשרים בין SRL, EC ולמידה יצרו את ההצגה העוצמתית ביותר של תופעות אלה.

למחקר זה יש השלכות על מחקר אוריינות דיגיטלית בעתיד תוך שימוש ב-TAP וכמו כן התרומה היחסית של SRL, EC כהיבטים של אוריינות דיגיטלית, ללמידה מקוונת.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אני עושה מחקר על הלומדים .ותפס את תשומת הלב שלי המחקר שלך מהמבוא והפכתי לרצון לקרוא .אנא לשלוח לי המחקר על דואר אלקטרוני .תודה

    פורסמה ב 12/09/2014 ע״י דועא אבו פדאלי
    מה דעתך?
yyya