מדוע השימוש בתוצאות המבחנים הבינלאומיים שנוי במחלוקת?

מקור: בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
 
המבחנים הבינלאומיים התקופתיים כגון TIMSS, PIRLS ו- PISA הפכו לחלק מהשגרה במערכות חינוך בעולם. מטרת מבחנים אלה לספק מידע השוואתי על אודות הידע, והמיומנויות ביחס למגוון מקצועות ונושאים כגון מתמטיקה, מדעים, קריאה, כתיבה, אזרחות וטכנולוגיה.

מבחנים אלה נועדו להסב תועלת למערכות חינוך על ידי אספקת מידע המלמד על המיקום של תלמידי כל מדינה יחסית למדינות האחרות. יתרה מזאת, התוצאות יכולות לשמש למעקב אחר התקדמות התלמידים לאורך זמן (מחקר אורך), לזיהוי נקודות חוזק ותורפה ביחס לכל אחד מהנושאים המוערכים, לזיהוי גורמים הקשורים להישגים וכבסיס לתכנון מושכל של התערבויות וקבלת החלטות. תוצאות המבחנים גורמות לחלק מהמדינות להפגין מחויבות לשיפור החינוך ומעוררות דיאלוג ביחס למדיניות החינוך בכל העולם.

לצד התועלת שניתן להפיק מתוצאות המבחנים הבינלאומיים, נשמעת ונכתבת ביקורת נוקבת על התקיפות של תוצאות אלה, על הפירוש המוטעה שמיוחס להן ועל השימוש השגוי בהן. הביקורת מתמקדת באיומים על תקיפות הקשורים לתוכן, למבנה, לאיכות הדגימה (של המטלות והתלמידים), להקשר ולהשתמעות התוצאות.

הפקפוק בתקיפות המבחנים מחד, ופוטנציאל התועלת הטמון בהם מאידך, מזינים את הויכוח והמחלוקת באשר להצדקה ולצורך במבחנים אלה. לאור זאת, עולה השאלה איך מייעלים את המבחנים בהנחה שהם נמצאים כאן כדי להישאר?
בפתרונות המוצעים להלן אין יומרה לחסל את הגורמים המאיימים על תקיפות תוצאות המבחנים הבינלאומיים, אך הם יכולים לצמצם חלק מאיומים אלה.

1. דגימה מייצגת על פי הסטנדרטים שנקבעו על ידי החוקרים האחראים על ביצוע המבחנים הבינ"ל.
2. התייחסות קפדנית וזהירה לשפה במדינות השונות (ובשונות בשפה בתוך המדינות).
3. הלימה בין ההוראה (תוכנית לימודים מופעלת) לבין המבחן. ההשוואה בין המדינות תבוסס על הנושאים המשותפים בלבד.
4. יש להקפיד כי במסגרת כל מבחן יישמרו המדדים והמשתנים השונים: רמת הקושי, התכנים, והמשתנים המאפיינים את אוכלוסיית הנבחנים.
5. חקירה מעמיקה של הגורמים העומדים מאחורי ההישגים הנמוכים.
6. הפקת לקחים מיידית.
7. מתן תמונה ממצה והצעת פתרונות אלטרנטיביים.
8. הקמת צוות מומחים (במקצוע הבחינה, בתוכניות לימודים ובמדידה), בידיו תופקד המשימה להפקת לקחים והצעת פתרונות התואמות להקשר הספציפי של תת הקבוצות השונות באוכלוסיה.
9. לפני המבחן צריך להבטיח שלכל הנבחנים סופקו הוראה ותוכניות לימודים שמבטיחים הזדמנות שווה ללמוד את התוכן ואת המיומנויות שהמבחן מודד.
10. כדי להבטיח שוויון הזדמנויות הכנה למבחן צריך לספק לנבחנים מידע לגבי:
למה מתייחס המבחן (תוכן ומיומנויות); סוג ופורמט המטלות; מדיניות השימוש בחומרים ועזרים במהלך המבחן; קריטריונים להערכת התוצרים הרצויים והסטנדרטים של שליטה; אסטרטגיות ההיבחנות המתאימות.
11. כדי שהשוואת הביצוע של תלמידים ממדינות שונות תהיה תקפה חשוב לזהות את ההבדלים התרבותיים החשובים בין המדינות המושוות. הערך שהחברה מייחסת לחינוך וציפיות התלמידים וההורים מבית הספר שונים מאוד.
12. עריכת מבחני חלוץ עם קבוצה מצומצמת של תלמידים בכל אחת מהקבוצות.
13. כדי להפיק תוצאות תקפות יש לטפח יחסים טובים עם בתיה"ס כדי לאפשר דגימה מייצגת ולהבטיח
את הרצון הטוב של מורים לשתף פעולה.
14. צריך לבצע מחקרים משלימים כדי לספק תיאור מפורט אודות איך תלמידים לומדים/לא מצליחים
ללמוד) אספקטים מסוימים של מקצוע המבחן. מחקרים כאלה צריכים להציע למורים אסטרטגיות שאותן יוכלו לאמץ כדי לשפר את הלמידה של נושאים ספציפיים.
15. קיים צורך במחקר בהיקף רחב שיכלול חקרי מקרה כדי לבדוק את האפקט של הגישות המוצעות לעיל על ידי עבודה יחד עם המורים במדגם מייצג של בתי ספר. גם זה זקוק לרצונם הטוב של המורים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya