מדוע הם לומדים שם? מחקר יומנים לגבי בחירות של סטודנטים בהשכלה הגבוהה במרחבי למידה

Beckers, Ronald; van der Voordt, Theo; Dewulf, Geert. Why do they study there? Diary research into students’ learning space choices in higher education. Higher Education Research & Development, 35(1), 142-157.

שיטות הלמידה וההוראה בהשכלה הגבוהה השתנו בעוד שרוב בנייני החינוך נותרו מסורתיים יחסית. אולם קיים עניין הולך וגובר באם אנו יכולים לחנך את הסטודנטים בהשכלה הגבוהה כיום בבניינים של אתמול. מטרת המאמר היא לתרום לדיון זה באמצעות בחינת הבחירות של סטודנטים בהשכלה הגבוהה במרחבי למידה בהקשר של פעילויות הלמידה שלהם, מאפייניהם האישיים ושיקולים אחרים שעשויים למלא תפקיד בבחירת מרחבי למידה מסוימים.

המחקר אימץ שיטת מחקר יומנים (Diary research method), והשתתפו בו 52 סטודנטים למנהל עסקים באוניברסיטה הולנדית למדעים יישומיים. הם דיווחו על אילו פעילויות למידה הם עבדו במהלך השבוע, היכן ומדוע שם. פורמט היומן מתבסס על ספרות המחקר מדיסציפלינות שונות ונעשה בו שימוש בשילוב שאלון וראיונות.

הממצאים מראים מתאמים משמעותיים בין בחירות הסטודנטים במרחב למידה לבין פעילויות הלמידה שלהם, מאפייניהם האישיים והעדפותיהם האינדיבידואליות. בשל המעבר מגישה המובלת על ידי המורה לגישה המובלת על ידי הסטודנט, על מוסדות להשכלה גבוהה לספק מרחבי למידה בלתי פורמליים רבים יותר באזורים פתוחים ומרחבי למידה שקטים ליחידים ולקבוצות קטנות.

לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

כך נתחיל נכון את השנה האקדמית. מדריך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya