מדוע אין יותר בנים שרוצים להיות מורים? השפעת המקצוע המגדרי על ציפיות הקריירה של תלמידים

Han, S.W. (2020). Why don't more boys want to become teachers? The effect of a gendered profession on students’ career expectations, International Journal of Educational Research, V. 103

על פי דיווח הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) יותר משני שלישים מקרב המורים בכל דרגות ההוראה הם נשים. נתון נוסף מגלה כי אחוז הנשים בהוראה בכיתות הנמוכות גבוה משמעותית בכיתות הנמוכות והולך ומצטמצם ככל שדרגת החינוך עולה (מבחינת גיל התלמידים). המחקר הנוכחי בדק הבדלים מגדריים בציפיות תלמידים בני 15 מ-49 מדינות באשר לקריירה של הוראה. כל המדינות השתתפו במבדקי פיז"ה ב-2015.

התוצאות מגלות שבאופן כללי בנים מכל המדינות נוטים פחות מבנות למקצוע ההוראה, ובכל זאת פערי המגדר משתנים בין מדינה ומדינה. במדינות בהן לגברים יש ייצוג משמעותי מבין המורים ובמדינות בהן שכר המורים גבוה, נטייתם של הבנים למקצוע ההוראה תגבר. במדינות שוויוניות יותר מבחינה מגדרית, גם בנים וגם בנות יטו פחות למקצוע ההוראה, אך גם כאן, שיעור הבנים שלא יצפו לקריירה של מורה גבוה יותר משיעורן של הבנות.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

מסוגלות עצמית, תפיסת תרבות והעצמת נשים: משמעויות מגדריות וחברתיות אצל מורות ומורים בחינוך הערבי

האופן שבו תופסים מורים מוסלמים ויהודים את גבריותו של מנהל בית-הספר: היבטים תרבותיים וחברתיים של הקשר בין מנהל למורה

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya