מגדר וטכנולוגיה בחינוך – רשימה ביבליוגרפית

מאת: Jo Sanders

מקור: The Center for Women & Information Technology

ביבליוגרפיה מקיפה ומומלצת בנושא מגדר וטכנולוגיה בחינוך. הרשימה מורכבת מכמעט 700 פריטים שונים (ספרים ומאמרים), וכוללת מלבד מידע ביבליוגרפי מלא, מילות מפתח והערות.

את הרשימה ערכה Jo Sanders, מומחית לשיווין מגדר (Gender Equity), לצורך סקירה ספרותית שערכה בנושא:
 Gender and Technology: A Research Review והיא עדכנית לשנת 2005.

להלן מילות המפתח בהם שתמשה סאנדרס ועל פי הן הורכבה הרשימה:
ניתן לערוך חיפוש במסמך על פי מילים אלו ולאתר מאמרים המתייחסים ל-teacher education וכו'.

 

Postsecondary/tertiary

Preschool

Programming

Race, ethnicity, or SES

Recruitment

Research review

Retention

Role models and mentors

School programs

Secondary/high school

Single-sex environment

Software

Statistics

Stereotype threat

Stereotypes and bias

Support groups

Teacher education

Teachers and faculty

Telecommunications

Use patterns

 

 

Experience

Extracurricular programs

Games

Graphics

Interventions

Language and terminology

Learning styles

Males

Mathematics

Media

Methodology

Middle school

Middle school

Outreach

Outside U.S.

Parents and home

Pedagogy

Peers and friends

Physical safety

Pipeline

Policy

 

 

Access

Adults

Advanced Placement

Age

Aggression

Applications

Attitudes and expectations

Barriers

Career factors

Classroom interactions

Context (social)

Counselors

Critical mass

Cross-cultural

Culture (of computing)

Curriculum

Departmental change

Distance education

Early work

Elementary/primary

Enrollments

 

הקובץ ניתן להורדה כמסמך pdf (94 עמ'):
http://www.umbc.edu/cwit/pdf/gendertechbib_rev1.pdf

או מותאם לתוכנת EndNote:
http://www.umbc.edu/cwit/gendertechbib.enl

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה מקיפה ומומלצת בנושא מגדר וטכנולוגיה בחינוך. הרשימה מורכבת מכמעט 700 פריטים שונים (ספרים ומאמרים), וכוללת מלבד מידע ביבליוגרפי מלא, מילות מפתח והערות.את הרשימה ערכה Jo Sanders, מומחית לשיווין מגדר (Gender Equity), לצורך סקירה ספרותית שערכה בנושא: Gender and Technology: A Research Review והיא עדכנית לשנת 2005.להלן מילות המפתח בהם שתמשה סאנדרס ועל פי הן הורכבה הרשימה:ניתן לערוך חיפוש במסמך על פי מילים אלו ולאתר מאמרים המתייחסים ל-teacher education וכו’. Postsecondary/tertiaryPreschoolProgrammingRace, ethnicity, or SESRecruitmentResearch reviewRetentionRole models and mentorsSchool programsSecondary/high schoolSingle-sex environmentSoftwareStatisticsStereotype threatStereotypes and biasSupport groupsTeacher educationTeachers and facultyTelecommunicationsUse patterns  ExperienceExtracurricular programsGamesGraphicsInterventionsLanguage and terminologyLearning stylesMalesMathematicsMediaMethodologyMiddle schoolMiddle schoolOutreachOutside U.S.Parents and homePedagogyPeers and friendsPhysical safetyPipelinePolicy  AccessAdultsAdvanced PlacementAgeAggressionApplicationsAttitudes and expectationsBarriersCareer factorsClassroom interactionsContext (social)CounselorsCritical massCross-culturalCulture (of computing)CurriculumDepartmental changeDistance educationEarly workElementary/primaryEnrollments הקובץ ניתן להורדה כמסמך pdf (94 עמ’):http://www.umbc.edu/cwit/pdf/gendertechbib_rev1.pdfאו מותאם לתוכנת EndNote:http://www.umbc.edu/cwit/gendertechbib.enl

yyya