מבחני רישוי למורים: עליית מדרגה או זנב המכשכש בכלב?

מקור וקרדיט:
 
ליבמן , צפורה. "מבחני רישוי למורים: עליית מדרגה או זנב המכשכש בכלב" , בתוך: משבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנת (עורכות: דרורה כפיר תמר אריאב) ,מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד , 2008. ע"ע 225- 247 .
 
 
סוג מערכות הערכה הנקראות מבחני רישוי למורים מיועד למורים מתחילים  ומטרתם לקבוע מי יקבל רישיון הוראה. מבחני רישוי משרתים את הדרישה שכל מי שמועמד להיכנס בשערי ביה"ס וללמד תלמידים יעמוד בהצלחה בסטנדרטים שקבעה המדינה. מבחינה זו המבחנים הם חלק ממנגנון הבקרה אשר נועד לעצב את כוח ההוראה של המדינה.  נייר העמדה שלהלן שנכתב ע"י  ד"ר צפורה ליבמן עוסק במבחנים אלה ומורכב מארבעה חלקים. החלק הראשון בוחן את נושא מבחני הרישוי במדינות שונות בעולם: מהן הדרישות לרישוי, האם משתמשים במבחנים ומי קובע את הסטנדרטים. החלק השני מתמקד בשאלה מיהו מורה אפקטיבי, בחלק השלישי מובאות דעות בעד ונגד מבחני רישוי, ובחלק הרביעי והאחרון מוצגת עמדתה של הכותבת.
 
ד"ר צפורה ליבמן סבורה ,לסיכום מאמרה , כי אין ברירה אלא לאמץ את מבחני הרישוי למורים בבחינת רע הכרחי אבל לנסות לדרוש כמה תנאים הכרחיים. שלושת התנאים הראשונים מתייחסים לשלב הבנייה של מבחני הרישוי, והשניים האחרונים – לשלב היישום שלהם.
 
א.      הסטנדרטים המכתיבים את יעדי מבחן הרישוי ייקבעו בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים שעתידם יושפע מתוצאות המבחן, ובמיוחד עם המורים ומוסדות ההכשרה. גם אם ייעשה שימוש בסטנדרטים ובכלי הערכה שפותחו במקומות שונים בעולם , אין לדלג על שלב הדיון וההתאמה לצרכים הייחודיים בארץ. שלב זה חיוני גם על מנת לגייס את המורים, לרכוש את אמונם ולהסכים יחד אתם על תכנית הפעולה. ייעשה מאמץ לבנות אמון ויוצהר בפומבי שהגישה בבניית הסטנדרטים למורים היא תומכת , ושמטרתה הבהרת יעדים חינוכיים כדי להגיע לשיפור איכות ההוראה – בניגוד לגישה המפקחת והשופטת שנועדה להכתיב סדר יום ולשלוט.
ב.      הסטנדרטים ינוסחו באופן שיאפשר פרשנות מגוונת בבתי הספר , בכך ייענו מבחני הרישוי שייגזרו מן הסטנדרטים לשונות בין בתי הספר ולצורכיהם הייחודיים . הסטנדרטים יופעלו מתוך מידה רבה של גמישות ופלורליזם , ובמקרים מסוימים תתאפשר גם חריגה מהם. במילים אחרות , אפשר יהיה להפעיל שיקול דעת בנסיבות שיצדיקו זאת "לפנים משורת הדין" .
ג.       מבחני הרישוי יהיו במתכונת של הערכת ביצועים לאורך זמן. העדויות והראיות שתיאספנה על המורה המתחיל תהיינה מגוונות ורבות, וייעשה שימוש בכמה כלי הערכה, בהם תיעוד אישי והערכה עצמית.
ד.      יישום מבחני הרישוי ייעשה בהדרגה . בשלב הראשון ייערך ניסוי בקרב מדגם בתי ספר מייצגים. כך אפשר יהיה לבחון את היתכנות הביצוע של נושא מורכב זה. לאחר מכן יופקו הלקחים וישוכתבו המבנים , כלי ההערכה והנהלים הנדרשים. הניסוי ילווה במחקר הערכה.
ה.     יופעל מנגנון לבחינה מתמדת של הסטנדרטים. הסטנדרטים מבטאים תפיסות ואידיאולוגיות מסוימות בעיתוי מסוים, ולכן אינם קבועים לעד. יש לבנות מראש מנגנון המאפשר בדיקה שוטפת של הסטנדרטים ועדכונם וכן שכתוב הכלים הנגזרים מהם.
 
אם תתקבל החלטה לקיים מבחני רישוי מתוך גישה מתירנית ותומכת ולא שיפוטית ומפקחת , מן הראוי לקיים אותם כחלק מתהליך של התפתחות מקצועית כוללת.
מבחני הרישוי כמבחני מינימום. אם נקודת המוצא להטמעת מבחני רישוי למורים היא גישה ליברלית שנועדה לחזק את המקצוע אגב תמיכה במורים ושיתופם, אזי סביר להניח שמבחני הרישוי יהיו מבחני מינימום. משמעות הדבר היא שהמבחנים יציבו דרישות מינימום לכל מורה , ומי שלא יעמוד בהם לא יוכל להיות מורה.  במילים אחרות , המסר בהחלטה על הנהגת מבחני רישוי כמבחני מינימום הוא שנכשלים בהם רק אלה שאינם מתאימים בעליל, ואילו רוב הנבחנים – בוגרי תכניות הכשרה או לימודי תעודת הוראה אשר סיימו בהצלחה את שנת הסטאז' – יצליחו בהם ויקבלו רישיון הוראה. החלטה כזאת עשויה להרגיע את המערכת התוססת והפגועה. היא תשדר מסר כי השגת הרישיון הוא יעד שניתן לעמוד בו בהצלחה ושהסיכויים להיכשל הם נמוכים. ההחלטה על מבחני רישוי כמבחני מינימום תקטין גם את אי השוויון ואת הפגיעה באוכלוסיות חלשות, שהן אלה אשר בדרך כלל אינן מצליחות במבחנים עתירי סיכון.
אך אליה וקוץ בו. ההחלטה על קיום מבחני הרישוי נובעת משאיפה להעלות את הסטנדרטים הנדרשים ממורים , ולהציב רף גבוה שיקרין על יוקרת המקצוע ויבהיר שלא קל להצליח במבחנים, למשל כפי שנהוג בצרפת.
ד"ר צפורה ליבמן סבורה כי סיכוי למהלך של הצבת סטנדרטים גבוהים ובחינתם יהיה אך ורק אם לצד יישום מבחני הרישוי יעשו מהלכים חשובים  נוספים החיוניים לשיפור מעמד המקצוע, אז , ורק אז , אפשר יהיה להצליח ביעד החשוב של שיפור איכות המורים.
 
"עלינו להשקיע מאמץ בשיפור איכות הפונים להוראה ובהרחבת השכלתם של המורים, בזאת אין ספק. האם הוספת עוד ועוד מבחנים תסייע לכך ? תהליכי הוראה ולמידה אינם קשורים רק בידע , ביכולות קוגניטיביות ובמיומנויות כאלה ואחרות, אלא הם גם תהליכים התובעים מחיר רגשי עצום  Hargreaves , 2001. שימוש  מוגבר בהערכה ובמבחנים מחבל בין השאר בשקט הנפשי של מורים ובמוטיבציה הפנימית שלהם, במיוחד באלה של מורים מתחילים. משאבים נפשיים אלה נחוצים על מנת לייצור מערכת רגישה ומתוחכמת של קשרים בין-אישיים עם תלמידים ועם עמיתים, שהיא חיונית לביצוע כלל התפקידים הנדרשים ממורה. האם ייתכן שהערכה טובה יותר של החינוך משמעותה פחות ופחות מדידה של החינוך"
 
ד"ר ציפי ליבמן מכהנת כדיקנית. אקדמית במכללת סמינר הקיבוצים.
  
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya