מאפיינים חיוניים של משתתף עבור הנחייה אפקטיבית של קבוצת עמיתים

מאת: J. Kroll.

Kroll, J. (2017). Requisite participant characteristics for effective peer group mentoring. Mentoring & Tutoring: Partnership In Learning, 25(1), 78-96.

הנחיה אפקטיבית, בשל טבעה ההתפתחותי של ההתנסות, תלויה באנשים המעורבים – בייחוד, המאפיינים האישיים של משתפי הפעולה בהנחיה. במאמר זה, המחבר חקר את המאפיינים החיוניים של המשתתפים להנחיה של קבוצת עמיתים. תריסר נשים ברמה ניהולית שיתפו את סיפורי הניסיון שלהן כמשתתפות בקבוצות להנחיית עמיתים.

הניתוח התמטי שימש כדי לחקור את הנתונים הנרטיבים מראיונות אלה. הממצאים מציעים שהמאפיינים של משתתפות אלה כוללים: (א) עניין פנימי; (ב) נטייה ללמידה; (ג) מחויבות להתנסות בהנחיה; (ד) תחושת נוחות עם פגיעות ואומץ לשתף בקשיים; (ה) ורצון אינהרנטי לתמוך באחרים בלמידה, בצמיחה ובהתפתחות שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya