לקראת סגנון לימוד מותאם אישית המבוסס על מודל למידה משולבת (blended) פנים אל פנים ומקוונת עם הערכה אישית

Towards a Personalised, Learning Style Based Collaborative Blended Learning Mode with Individual Assessment

Informatics in Education, 2012, Vol. 11, No. 1, 1–28
© 2012 Vilnius University

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

מאמר זה מתאר תהליך פיתוח מודל למידה עצמית מקוונת המבוססת על מתודולוגית למידה/הוראה הבנויה על שיתוף פעולה, הנקראת CECIP-Collaboration- Evaluation-Critical thinking- Individual assessment-Learner Profil , שבמקורה, התפתחה מהתיאוריה של Vygotsky ומבוססת על (C) מבנה שיתוף הפעולה של ידע הסטודנט, (E) פיתוח כישורי ומיומנויות הערכה וביקורת, (C) פיתוח כישורי ומיומנויות של חשיבה ביקורתית, (I) אינטגרציה של הערכה עצמית ו-(P) הרכבת פרופיל של לומד. מתודולוגית (CECIP) המתוארת במחקר זה, עושה אינטגרציה של המימדים בסגנונות למידה יחידנית שונים והעדפות שלהם, לסביבת לימודים מקוונת, על ידי שימוש בסדרת השאלונים, MBTI, Gardner, GEFT, Felder-Siverman במחקר ארבע סמסטריאלי.
המאמר סוקר את היסודות התיאורטיים של סגנונות למידה ומביא אנלוגיות לאיסטרטגיות למידה מועדפות. מתואר תהליך מחקר תלת שלבי שדרכו מודל ה-CECIP התכנס והתמזג: (1) אנליזה של סגנונות למידה ומערכות ניהול לימודים האמורים לתמוך בעבודתם, (2) העלאת ידע הרקע של הלומד באמצעות פסיכולוגיה קוגניטיבית על מנת לשפר מתודולוגיות תכנון והערכת חומרי למידה מתחום המולטימדיה, (3) העברת משימות ומערכות לרמה האישית לפי הטוקסונומיה של Bloom.

זה מחקר ניסיוני המבוסס על למידת מקרים של למידה עצמית ולמידה שיתופית במסגרת למידה משולבת. שיטות ההוראה שזוהו, פותחו ונבחנו בהקשר מיוחד לחינוך גבוה. גישה זאת מאחדת גישות, איסטרטגיות ושיטות המגבירות את האפקטיביות והיכולת ההתנסויות בלימודים של הסטודנטים. מודעות למשמעות הרבה של סגנונות לימוד עשויה להגביר את המודעות העצמית ושל אחרים, לחיזוקים וחולשות למידה, שהיא מיומנות חשובה לפיתוח אמצעי מולטימדיה לימודיים בעתיד.

רוב הסטודנטים שהשתתפו במחקר, התנסו בסביבת לימודים מקוונת, בפעם הראשונה בחייהם. ההתנסויות החשובות ביותר שלהם בהקשר לקורס הלמידה המשולבת, היו, אחריות קבוצתית ותלות הדדית בעמיתים. סטודנטים הרגישו שעבודה בקבוצת פרוייקט, שומרת על לוחות זמנים, חלוקת ציונים דורשת יותר תשומת לב ואחריות מאשר בשיטות הוראה מסורתיות. שיתוף פעולה בבנית ידע נראה יותר יעיל בזיהוי חוקים קריטים בתוך כל התיאוריה שצריכה להיות מוטמעת אפילו אם איננה מלווה בהתנסות מעשית.
באופן כללי, סטודנטים אהבו לקחת חלק בהרצאות אינטראקטיביות ובהכרזה על "כללי זהב".

הסטודנטים העריכו בכובד ראש, חומרי למידה מקוונים של סטודנטים משנים קודמות, אך התקשו לעשות זאת וליישם את אותם כללים, על ההתפתחות העצמית שלהם.

לסכום ניתן לומר, שלמידה מקוונת וסביבת לימוד לא מבטיחות לימוד יעיל, לכשעצמן. לא ניתן להזניח את תפקיד המורה כמנחה. אבל גם מודל הלמידה המשולבת איננו יכול להבטיח באופן אוטומטי הצלחה, אם המודל איננו בנוי על בסיס מתודולוגי יציב. ממצא בולט במחקר זה הוא שבדיקת סטודנטים עם סגנונות למידה שונים, בסביבת קורס מקוון, הראתה שיש להם גישות והעדפות שונות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya