לקראת התנסות טובה יותר: בחינת צורכי התלמיד בכיתה מקוונת באמצעות מודל היררכיית הצרכים של מאסלו

Karen L. Milheim. " Toward a Better Experience: Examining Student Needs in the Online Classroom through Maslow’s Hierarchy of Needs Model", MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, Vol. 8, No. 2, June 2012.

מאמר זה מתמקד בתלמידים הלומדים בכיתה מקוונת, וכיצד לפנות לצורכיהם במאמץ לטפח חוויית למידה משביעת רצון יותר.

תוך שימוש בהיררכיית הצרכים של מאסלו (1943) כמסגרת מושגית, מאמר זה בוחן כיצד ניתן לענות על צורכי התלמידים בקורסים מקוונים ברמות מרובות, החל בצרכים הבסיסיים ועד למטרה של מימוש עצמי.

מסגרת מושגית: מודל היררכיית הצרכים של מאסלו

בלב המחקר של מאסלו נמצאת השאלה לגבי כיצד ההנעה משפיעה על חוויה מסוימת.

בתחילת שנות הארבעים של המאה העשרים, מאסלו הציע את מודל היררכיית הצרכים המתאר חמש מטרות, או רמות של צרכים, המספקים דרך להבין בצורה טובה יותר כיצד נענים הצרכים האינדיבידואליים.

חמש הרמות של הצורך ההנעתי הן:

1. צרכים פיזיולוגיים, כגון: מזון, מים ואוויר שאנו כבני אדם זקוקים להם כדי להתקיים;
2. צרכי בטיחות, כגון: הגנה מפני חום וסביבה מוכרת שהיא נוחה ובלתי-מאיימת;
3. השתייכות, כולל קשרים עם בן זוג, שותף, ילדים ו/או חברים;
4. הערכה, הכוללת הן רצון להישגיות והן רצון להכרה ויוקרה;
5. מימוש עצמי, המתייחס להגשמה עצמית, בעשיית מה שאדם מיועד לעשות בחייו.

דיון 

מאמר זה מיישם את המודל ההיררכי של מאסלו (Maslow, 1943) ללמידה מקוונת ושוקל כיצד חמש הרמות (צרכים) במודל שלו-פיזיים, בטיחות, שייכות, הערכה ומימוש עצמי-יכולים להיות מומשגים מחדש ומותאמים לכיתה המקוונת.

כדי להגיע לרמה החמישית (מימוש עצמי), התלמידים ראשית חייבים להגיע לכל אחת מהרמות הקודמות. 

לדוגמא, ללא גישה למחשב, לספרים ולחומרים בסיסיים אחרים (רמה 1), התלמידים/לומדים  לא יהיו מוכנים היטב אפילו לתחילת הקורס.

ברגע שנרשמו, המנחים צריכים להבטיח שהתלמידים מרגישים בנוח עם הפורמט של הקורס ועם הפלטפורמה של למידה מקוונת באמצעות פגישות הכשרה מוקדמות ומתן מידע נוסף שיסייע לתלמידים בהכנה לקורס (רמה 2). 

חיוני שהמרצים בקורס ( או המורים בביה"ס )  יבהירו מהן הציפיות שלהם מהתלמידים ומהן המשימות בקורס; ללא אלמנטים חיוניים אלה, התלמידים לא ירגישו בטוחים בכיתה מקוונת.

הרמה השלישית, יחסים, קשורה לשיתוף פעולה עם המנחה ובין העמיתים לקורס. 

בקורס מקוון, שבו חסרה אינטראקציה אישית, פנים אל פנים, חייב להיעשות שימוש באמצעי תקשורת אחרים, כגון: דוא"ל או לוחות לניהול דיונים /פורומים (discussion boards).

העמיתים והמנחה ממלאים תפקידים חשובים בטיפוח קהילת למידה שיתופית תומכת.

המנחים צריכים לצפות את הצורך של התלמידים בקבלת משוב וצריכים להיות מוכנים לספק תגובות רפלקטיביות ואישיות כאשר הם נדרשים לכך כדי לבנות יחסים עם התלמידים וביניהם.

כדי לספק את הצרכים ברמה הרביעית, התלמידים חייבים להרגיש מוערכים, ולהשיג תחושת ביטחון לגבי הביצוע והתפקיד שלהם בקורס. זה לא יכול להתרחש ללא קהילת למידה חזקה (חלק מרמה 3). 

הסטודנטים ( או התלמידים )  זקוקים לבסיס של קבוצה חזקה כדי שיהיו מוכנים לקבל משוב, וכדי שיוכלו לאפשר למנחה ולעמיתיהם להשפיע באופן חיובי על הלמידה שלהם.

המטרה האולטימטיבית בלמידה מקוונת, ככל שזה נוגע למודל היררכיית הצרכים, היא הרמה החמישית-מימוש עצמי.

המנחים עשויים להשתמש בגישה הומניסטית מסייעת כדי לעזור להגביר את הסיכויים של הסטודנטים למימוש עצמי על ידי עבודה עמם כדי להתאים את הפעילויות ואת הכלים בסביבה המקוונת כך שיתאימו למטרות הלמידה ולאינטרסים האינדיבידואליים שלהם.

המלצות למחקר עתידי 

היסודות הפסיכולוגיים של היררכיית הצרכים של מאסלו (1943) המשולבים עם הרלוונטיות שלו להשפעות על הנעה ועל הגשמה, מבטיחים שזו נשארת מסגרת עבודה שימושית עבור מגוון של מסגרות ומצבים, כולל למידה מקוונת.

יש צורך במחקר עתידי שיבחן את היעילות של הכלים ושל האסטרטגיות המוצעים במאמר זה בחמש הרמות, הן מבחינה אינדיבידואלית והן מבחינה הוליסטית, במונחים של ההשפעה שלהם על שביעות הרצון של הסטודנטים בקורסים מקוונים.

בעוד החוקרים מחפשים להשתמש במודל של מאסלו כדי לשפר את התכנון ואת ההעברה של הקורס המקוון, תחומים מסוימים המצדיקים חקירה נוספת כוללים: 

- טכנולוגיות וכלים חדשים וההשפעה שלהם על הצרכים ועל שביעות הרצון של הסטודנט.
- דרכים אפקטיביות יותר לנתח את ההגשמה העצמית במסגרות מקוונות;
- הקשר בין תכנון הקורס, אסטרטגיית ההוראה ושביעות הרצון של הסטודנט.

מודל היררכיית הצרכים של מאסלו (1943) מספק מסגרת עבודה שימושית לניתוח הקשרים בין התכנון של קורס מקוון לבין האלמנטים השונים שלו, את אסטרטגיית ההוראה שאומצה, ואת ההשפעה הנובעת מכך על שביעות הרצון של הסטודנט.


קישור למאמר באנגלית

מה דעתך?

    חלח

    פורסמה ב 16/03/2020 ע״י ךח
    מה דעתך?