לקראת הגדרה מחודשת של איכות בלמידה מתוקשבת באירופה – עקרונות והדגשים של גישה בינתחומית

מקור:
 
אם עד כה היה הדגש העיקרי במערכות למידה מרחוק וסביבות למידה מתוקשבות על הרחבת מעגלי הלמידה והרחבת הלומדים והיישומים הטכנולוגיים המתקדמים, הרי באירופה המגמה כיום היא לבסס יותר את איכות הלמידה המתוקשבת. החשיבות של איכות גבוהה יותר בלמידה המתוקשבת אינה חדשה, אך כיום הדרישה באירופה היא לראות באיכות הלמידה המתוקשבת ערך בפני עצמו ולא תוסף. כלומר, איכות הלמידה המתוקשבת היא לא תוצר של הערכה מסכמת בסוף תהליך הלמידה המתוקשבת, אלא הערכה דינאמית המשולבת כבר מתחילת הלמידה והמשקל שלה בהמשך הפיתוח של הקורס המתוקשב הוא משמעותי. הכוונה לתהליך הערכת איכות רציף הלוקח בחשבון הן דרישות וציפיות הלומדים והן את דרישות בעלי העניין (מפתחי הקורס המתוקשב ומתכנני הקורס המתוקשב, הנהלת המוסד/מכללה). כותב המאמר, ממובילי התקשוב החינוכי והפדגוגי בגרמניה ובאירופה מציג גישה בינתחומית להערכת איכות הלמידה המתוקשבת המבוססת על שלושת העקרונות הבאים: למידה יחידנית ולא למידה מבודדת – פיתוח קורס מתוקשב פירושו לקחת בחשבון, מצבי למידה מגוונים, הקשרים ותכונות של הלומד.
 
 איכות למידה מתוקשבת פירושה מינון נכון לשילוב הלומד בסביבה שיתופית. המעורבות של הלומד אינה בהכרח ערך בפני עצמו אלא חלק מצירוף של מעורבות רחבה יותר בה נוטלים חלק פעיל שחקנים נוספים בתהליך: המורים/מרצים, מוות ניהולי, צוות פיתוח תכנים ועוד. בטעות חשבו מפתחי הקורסים עד כה כי צרכי הלומדים הם ערך עליון, ולא כך הדבר. יש לבטא מעורבות פעילה של כל השחקנים הנ"ל. תהליך האיכות בלמידה המתוקשבת אינו מתייחס רק לסביבת הלמידה עצמה, אלא גם למטרות הרחבות יותר ולמיומנויות שאנו רוצים להקנות ללומדים. מרבית הקורסים המתוקשבים מייחסים חשיבות רבה לחומרים ולהקניית תכנים אך מיומנויות לעתיד של הלומדים אינם בהכרח בראש מעיניהם.
 איכות הלמידה היא תהליך מתמשך ורציף הניצב מעל ומעבר לדידקטיקה של הקורס, זו תפיסה מתודולוגית שלמה היודעת לנתח הן את סביבת הלמידה, הן את צרכי הלומד, הן את ההקשרים הנובעים מהמטרות והן את המיומנויות שנרצה להקנות לו. לכן, יש לקיים דו-שיח עם הלומדים בכל התהליך על מנת להגדיר ציפיות, רמות אחריות ורמות מעורבות. המתודולוגיה המוצעת לצורך כך נקראת אוריינות איכות (quality literacy ). משמעותה הוא ראייה רב-ממדית של שילוב אסטרטגיות איכות בלמידה המתוקשבת. ראייה רב-ממדית זו מתבססת על הערכת ההתנסויות של כל השחקנים בתהליך (לומדים, מורים, מטרות, המוסד החינוכי, מעסיקים בעתיד,) ניתוח הממצאים ויישום הלקחים בתסריטי הלמידה המתוקשבת.
מימד נוסף הוא יכולת הטמעה ושינוי מעבר למכשירי המדידה וההערכה בהם השתמשנו במהלך הקורס המתוקשב. הלקחים שהפקנו חייבים מייד להתבטא בשינויים שערכנו במבנה ובתכני הקורס, בשינויים הולמים באסטרטגיות הלמידה. לא מדובר בשינויים טכניים בהכרח אלא ביצירתיות גבוהה מצד המרצים וגם מצד מפתחי המערכת ובעלי העניין האחרים (כגון המוסד החינוכי, יוזמי הקורס ועוד). חדשנות זו היא חלק בלתי נפרד מתפיסת האיכות בלמידה המתוקשבת והיא תוצר של ראייה ביקורתית מצד כל השחקנים בתהליך. גם הלומדים עצמם חייבים להיות יותר מעורבים מבחינת רמות האחריות שלהם בלמידה המתוקשבת. גמישות בוראה מתוקשבת אין פרושה ויתור על רמות אחריות של הלומדים. יש לוודא כי הלומדים מרגישים אחריות מלאה לכל תהליכי הלמידה ולכן יש לשתף אותם כל הזמן כמפיקי משנה של הלמידה המתוקשבת תוך התייחסות מתמדת לכל הממדים בתהליך ולא רק מנקודת המבט שלהם בלבד אלא מנקודות המבט של המורים, המתכננים, בעלי העניין האחרים בתהליך החינוכי ומצבי הלמידה המסוימים הנגזרים מבחינת יכולות ומיומנויות בעתיד.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya