לקראת גיבוש תיאוריה לחקר הנעה של לומדים בלמידה מרחוק המבוססת על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית

מקור וקרדיט :
 
Ormond Simpson. Motivating learners in open and distance learning: do we need a new theory of learner support?, Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, Volume 23, Issue November 2008 , pages 159 – 170.
 
המאמר הנוכחי סוקר את ההתקדמות שחלה בתחום חקר המוטיבציה של לומדים בלמידה מרחוק. המאמר סוקר כמה וכמה תיאוריות של הנעת לומדים בלמידה מרחוק מזווית של ענף הפסיכולוגיה הנקרא פסיכולוגיה חיובית (Positive Psychology). כותבי המאמר סבורים שיש מקום לגיבוש תיאוריה חדשה להנעת לומדים בלמידה מרחוק השואבת את חוזקה גם  מהבסיס של ענף הפסיכולוגיה החיובית. בחלקו השני מציג המאמר ממצאים של ניסויים בלמידה מרחוק שנערכו באוניברסיטה הפתוחה באנגליה המבוססים על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית. הממצאים מלמדים כי התמיכה בלומדים בלמידה מרחוק תוך השענות על עקרונות הפסיכולוגיה החיובית מביאה לנשירה קטנה יותר מהקורסים המתוקשבים.
ראה גם:

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    הקישור לתקצר באנגלית מוביל למיקום כללי כלשהוא…

    פורסמה ב 13/05/2020 ע״י תמיר
    מה דעתך?
yyya