לקויות למידה: מודל נוירו-התפתחותי – לאחר 15 שנים

מרגלית, מ' (2014). לקויות למידה: מודל נוירו-התפתחותי – לאחר 15 שנים. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, כב(39), 34-15.

בשנים האחרונות התעורר צורך בסקירה עדכנית של המחקר הגנטי והנוירו-ביולוגי עם מחקר פסיכולוגי-התפתחותי וחינוכי בלקויות למידה. מאז התפרסם המאמר "לקות למידה" – מודל נוירו-התפתחותי" (מרגלית וטור-כספא, 1998) חלו התפתחויות במחקר, במדיניות החינוכית ובמציאות הבית ספרית בישראל ובעולם.

המאמר מציג בקיצור את השינויים בהמשגה ובהגדרות ומדגיש את התיקוף של המודל הנוירו-התפתחותי, בהתבסס על תוצאות עדכניות במחקר. הסקירה תתמקד בחקר התפקודים הניהוליים מחד גיסא ובוויסות העצמי מאידך גיסא כתחומי לקויות אופייניים לתלמידים עם לקויות הלמידה.

תוצאות המחקרים מצביעות על התמדה במגמה לאימוץ מודל אקולוגי מורכב, דינמי ורב-ממדי, המכיר ברמות שונות של הלקויות. המודל משלב התבוננות בתפקיד הקוגניטיבי עם התבוננות בתחומים חברתיים ורגשיים, תוך התייחסות לא רק לעבר, אלא גם לתפיסות תקווה ועתיד בסביבות החיים השונות, כגון המשפחה ומערכות החינוך.

תיאור היחסים המובחנים עם מבוגרים משמעותיים (אבות ואמהות) בניבוי הסתגלות והתמודדות עם אתגרי למידה וחברה בילדות ובבגרות מדגים את הכיוונים המתפתחים במחקר. הסיכום מדגיש את החשיבות בזיהוי הצרכים המורכבים והמשתנים של תלמידים עם לקויות למידה ובמתן מענה הולם ומבוסס מחקר להם.

ראו גם:

דו"ח הוועדה לבחינת מיצוי יכולתם של תלמידים עם ליקויי למידה: תקציר


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  כיצד ניתן להשיג את המאמר המלא? תודה

  פורסמה ב 16/09/2017 ע״י אורית אשכנזי

  שלום רבניתן לקרוא את המאמר באופן מקוון בקישור הבאhttp://www.jstor.org/stable/24524229(נדרשת הרשמה, אך השימוש הינו לא תשלום).או בספרייה אקדמית.

  פורסמה ב 19/09/2017 ע״י צוות פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya