לפתוח דלת – יוזמות לאחריות חברתית בהכשרת מורים

שץ-אופנהיימר, א' ומברך, ז' (2020). לפתוח דלת – יוזמות לאחריות חברתית בהכשרת מורים. תל אביב: מכון מופ"ת

באחרונה נרשמת עלייה בהתעניינות בהכשרת מורים בסביבות למידה המטפחות תפיסות ופרקטיקות בנושא אחריות חברתית. מודעות לפערים חברתיים, מאבקים למען צדק חברתי והכרה במגוונים ובשונויות נמנים עם הנושאים המצויים בתחום אחריותם של מלמדי דור העתיד בארץ ובעולם. חשיפת הסטודנטים הלומדים במוסדות המכשירים מורים למרקם התרבותי-חברתי של החברה הישראלית היא אחד הגורמים לצמיחתן ולפיתוחן של תוכניות ליוזמות לאחריות חברתית. 

בספר זה מכונסים היבטים עיוניים, מחקריים  ומעשיים המתארים את המתרחש בתחום האחריות החברתית בזיקה לתחום הכשרת המורים, כפי שאלה משתקפים ביוזמות השונות הצומחות מתוך המוסדות האקדמיים. פרקי הספר, המכונסים בשני שעריו, מלמדים על עושר מחקרי בתחום, על פעילויות שונות המקדמות את היבטיו החברתיים והתרבותיים, על תוכניות מקוריות, על סדנאות  ועל קורסים הנלמדים במסגרת מוסדות ההכשרה. כל אלה מתבססים על תפיסות אידיאיות שונות, שהמשותף להן הוא החתירה לפעול מתוך תחושת אחריות חינוכית וחברתית. במובן זה הספר מעמיק את ההתבוננות בתפקידם המסורתי של המוסדות האקדמיים לחינוך כמכשירי מורים בהצביעו על הזיקה ההדוקה שהם מקיימים עם המארג החברתי שבתוכו הם פועלים. 

לרכישת עותק מקוון או מודפס של הספר

לקריאה נוספת

 מדיניות צדק חברתי בהכשרת מורים מתפישה ליישום

הכנת מורים 3.0: חזון להכשרת מורים שתשפיע על שינוי חברתי

פרופ' אורנה שץ אופנהיימר, בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה חינוכית מהאוניברסיטה העברית, ירושלים. שימשה כמרצה בכירה בתוכנית התואר השני, במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין והרצתה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. עוסקת במחקר איכותני-נרטיבי בתחום הכשרת מורים וזהויות מקצועיות של מורים בדגש על מורים מתחילים. פרסומיה במגוון תחומי החינוך כוללים ספרים ומאמרים בארץ ובכתבי עת בחו"ל.

פרופ' זמירה מברך, בעלת תואר שלישי מאוניברסיטת שיקגו בתחום מדידה, הערכה וניתוחים סטטיסטיים בחינוך ((MESA. כיהנה כנשיאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. מילאה שורה מגוונת של תפקידים: מדענית ראשית של משרד החינוך, סגנית הרקטור באוניברסיטת בר-אילן, דקנית הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן וראש בית הספר לחינוך באוניברסיטה זו. פרסמה עשרות רבות של מחקרים בתחומי למידה והוראה בכתבי עת מובילים בארץ ובעולם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya