לסייע למורים להתמקד בלמידה ולערוך רפלקציה על ההוראה שלהם: איזה תפקיד ממלא הֶקְשֵׁר ההוראה?

Pleschova, Gabriela; McAlpine, Lynn. "Helping teachers to focus on learning and reflect on their teaching: What role does teaching context play?", Studies in Educational Evaluation, Mar2016, Vol. 48, p1-9.

במחקר זה המחברים בוחנים את הגורמים המובילים תכניות חינוכיות להשיג את תוצאותיהם, במקרה זה סיוע למשתתפים לשפר את הוראתם באמצעות הפיכה לאנשי מקצוע רפלקטיביים וממוקדים יותר בלמידה.

בהשוואה לתוצאות מתכניות בעלות מטרות דומות עם ראיות מהתכנית הנוכחית, המחברים מצאו שלסביבה הפדגוגית של מורים יש תפקיד מכריע בהשפעה על מעבר הידע של התכנית להוראה של המשתתפים.

סינתזה של תוצאות ממחקר זה ומתכניות אחרות מציעה שעירוב משתתפים במחקר פעולה יכול להיות דרך אפקטיבית לסייע להם להתגבר על מחסומים בהקשר (context) הפדגוגי שלהם.

תמיכה שיטתית במשתתפים באמצעות אימון מופיעה כגורם חשוב נוסף עבור הצלחתם של המשתתפים. כלים אלה יכולים לסייע לחזק גם את החשיבה של המשתתפים על הוראה וגם את הפרקטיקה הפדגוגית היומיומית שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מה זה מדע של שיפור ביצועים? האם זה נדרש בחינוך?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya