לסטודנטים המבצעים מספר משימות בו-זמנית יש הישגים אקדמיים נמוכים יותר

Bellur, Saraswathi; Nowak, Kristine L.; Hull, Kyle S. "Make it our time: In class multitaskers have lower academic performance", Computers in Human Behavior, Dec2015, Vol. 53, p63-70

המחקר הנוכחי בוחן את ההשפעה של ביצוע מספר משימות מדיה בו-זמנית בהקשר של סטודנטים בכיתות עתירות טכנולוגיה וכיצד זה משפיע על למידה ועל ביצועים אקדמיים.

סקר שנערך בקרב סטודנטים בקולג' בחן את ההשפעה של ביצוע מספר משימות מבוססות טכנולוגיה המתרחשות בו-זמנית הן על הלמידה בכיתה והן מחוץ לכיתה.

הנתונים הראו שלסטודנטים שביצעו מספר משימות בו-זמנית בכיתה יש לעתים קרובות ממוצע ציונים נמוך יותר בקולג'. קשר זה נשאר מובהק אפילו לאחר שליטה במסוגלות הנתפסת לגבי ביצוע מספר משימות בו-זמנית ועל הזמן המוקדש ללימוד מחוץ לכיתה.

שליחת מסרונים מופיעה כפעילות דומיננטית הן במהלך הנוכחות בשיעור והן בעת הכנת שיעורי הבית. נראה כי נשים משתמשות יותר בטכנולוגיה כדי לשמור על אינטראקציות בין-אישיות ועל קשרים חברתיים. נראה כי גברים משתמשים יותר בטכנולוגיה כדי לחפש מידע באופן מקוון וכדי לצפות בסרטוני וידאו מקוונים.

אלה שדיווחו על ביצוע מספר פעולות בו-זמנית בעת הכנת שיעורי הבית הקדישו זמן רב יותר ללמידה מחוץ לכיתה, ועל כן תורמים להרגלי למידה לא יעילים.

במאמר נידונות השלכות לגבי שימוש בטכנולוגיה, הפרקטיקות הטובות ביותר ונהלים במסגרות אקדמיות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

האם סטודנטים הנמצאים בסביבה מתוקשבת מסוגלים לבצע בו-זמנית כמה וכמה משימות קוגניטיביות (multitasking)?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya