למידת מורים בהתפתחות מבוססת בית ספר

Postholm, M. B., & Waege, K. (2016). Teachers’ learning in school-based development. Educational Research, 58(1), 24-38.

רקע ומטרה: חוקרים רבים מסכימים על כך שתהליכי למידה של מורים הם חברתיים ושיש להפגיש בין מורים על מנת ללמוד האחד מהשני. חוקרים גם קבעו שלצורך שינוי אינטלקטואלי ופדגוגי נדרשות פעילויות התפתחות מקצועית המתקיימות לאורך זמן בבית הספר. 

המטרה של המחקר המוצג במאמר הייתה לפתח ידע לגבי למידת המורים בעת השתתפות בפרויקט של התפתחות מבוססת בית ספר.

הטיעון העיקרי: המחקר מראה שלוקח זמן לפני שהמורים מזדהים עם העבודה בהתפתחות מבוססת בית ספר. למרות שהרשויות הלאומיות החליטו במה להתמקד במהלך עבודת ההתפתחות, המורים המשתתפים הרגישו שהייתה להם אוטונומיה בעבודה.

המחקר המוצג במאמר מראה שזה חשוב עבור תרבות הלמידה של המורים שמקשיבים להם ושהם נלקחים בחשבון ושלמנהיגים יש יכולת להוביל התפתחות מבוססת בית ספר כדי לתמוך בלמידת המורים.

מקורות לראיות ושיטה: המאמר מבוסס על מחקר המקושר להתפתחות מבוססת בית ספר בשלושה בתי ספר שונים של חטיבות ביניים. כאסטרטגיה לאיסוף נתונים נערכו ראיונות איכותניים על מנת לתפוס את החוויות והרפלקציות של המורים ושל מנהיגי בית הספר.

מסקנה: המאמר מציג ידע חדש המקושר ללמידת מורים בהתפתחות מבוססת בית ספר. המחקר המוצג במאמר מראה שתרבות הלמידה בבית הספר יכולה להשפיע על למידת המורים ועל שביעות רצונם מהעבודה ורווחתם הנפשית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

תרבות בית ספר ומנהיגות של קהיליות למידה מקצועיות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya