למידה פרוייקטאלית בקבוצות

אתר האינטרנט שהקימה המורה והמנחה אתי נוי-שמעוני כמרחב למידה שיתופי לתלמידי המגמה למדעי החברה , תיכון שער הנגב. כל קבוצת תלמידים נדרשת לערוך השוואה בין מאפייני התרבויות השונות ולהציג באתר האינטרנט את הממצאים והמסקנות במתכונת של מצגת מסכמת של עבודת הקבוצה.

כתובת האתר

מדריכים לכלי GOOGLE בהם נעשה שימוש בפרויקט:

בניית אתר גוגל
מסמכים שיתופיים

למידע נוסף

אתי נוי-שמעוני , מורה לפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואזרחות בתיכון שער הנגב ובמרכז הקדם אקדמי במכללת ספיר. מנחה סדנאות להעצמת מורים.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    פרויקט למופת!הן רכישת מיומנויות שימוש בכלי רשת גלובליים ותקשורת-עבודה המתאימה למאה ה-21 והן למידה ברורה של התלמידים על תרבויות אחרות באופן שמביא בהכרח לחשיבה פתוחה וסובלנית יותר.

    פורסמה ב 20/09/2013 ע״י בועז בש מרץ'
    מה דעתך?
yyya