למידה מתוך כישלון: חקר מקרה הבודק היכן השתבשה תכנית במדעים להעשרה מחוץ לשעות הלימודים (extracurricular Science program)

Orit Ben Zvi Assaraf . Learning from Failure: A Case Study of Where an Extracurricular Science Program Went Wrong , Journal of Science Education and Technology, vo. 20 , 2011


מאמר זה בוחן מחדש בחקר מקרה בישראל את סביבת הלמידה בתכנית לימודים במדעים להעשרה לאחר שעות הלימודים עבור תלמידים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך, בניסיון לגלות מדוע קבוצה מסוימת שהם חקרו נכשלה להשיג התקדמות משמעותית בין הבחינה שלפני תחילת התכנית לבין הבחינה שאחרי סיום התכנית, בעוד קבוצות אחרות שלמדו באותה תכנית במקום אחר הצליחו.

הנתונים הורכבו מתצפיות בכיתה, מחברות עבודה בכיתה של התלמידים וראיונות קוגניטיביים/תפיסתיים שנותחו באופן איכותני כדי לבנות תמונה של סביבת למידה כפי שנחוותה הן על-ידי התלמידים והן על-ידי ליאורה, הסטודנטית להוראה שלימדה אותם.

הממצא העיקרי במחקר חשף דיסוננס בולט בין התיאוריה של התכנית שממוקדת בתלמיד (המבוססת על אמונות של קונסטרוקטיביזם חברתי) ועל המציאות בכיתה שנכפתה על-ידי המדריכה ליאורה, שניהלה את השיעורים בעיקר כמונולוג שהותיר מעט מאוד מקום להשתתפות פעילה של התלמיד.
הסברת שונות זו הפכה למסובכת יותר על-ידי המעמד של ליאורה כדמות סמכות, מאחר והיא התנדנדה בין הנטייה שלה לסביבת הוראה נוקשה וסמכותית לבין רצונה/שאיפתה להיות אשת סוד וחברה של תלמידיה.

קישור לתקציר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?