למידה מקוונת איכותית

אלונה פורקוש ברוך

ההצלחה של למידה מקוונת תלויה בשילוב המיטבי בין הטכנולוגיה והפדגוגיה. שני ההיבטים מחייבים הכשרה. בהיבט של הטכנולוגיה, חייבת להיות היכרות מעמיקה עם המערכת אשר בתוכה בנויים אתרי הקורסים המקוונים. בהיבט של הפדגוגיה, חיוני לחשוף את המרצים לדרכים לשילוב הטכנולוגיה והפדגוגיה, על-מנת לקדם פרדיגמות הוראה חדשניות. קידום שיתופיות ולמידת עמיתים, למידה אותנטית וממוקדת בעיה ולמידה סדנאית ומודולרית – כל אלה מהווים אתגר עבור המרצה בקורס המקוון וכן אמצעי להעצמת הלמידה.

אחד המודלים הידועים מתייחס לשימוש הפדגוגי שנעשה באתר הקורס (Harasim, Hilts, Teles, & Turoff, 1995). לפי מודל זה, קיימים 3 אופנים של שימוש בממשקי למידה מקוונים:


• מודל תמיכה (Adjunct Mode): שימוש ברשת להעצמה של ההוראה המסורתית בקורסים פנים-אל-פנים ולהעשרתה, ולא כרכיב-חובה ששימוש בו כרוך בציון. השימוש באתר עשוי להיות דרישת חובה של המרצה באופן פורמלי, או כאפשרות רצויה, בעידוד המרצה, לצורך ניצול המשאבים הקיימים בו, בין אם הם משאבי מידע חד-כיווניים (מאמרים, חומרים מקצועיים), אינטראקטיביים (מסרים מיידיים, צ'טים, שיחות בקבוצות דיון) או מנהליים (הודעות, בחנים, משלוח עבודות לתיבות הגשה וכדומה). שימושים מסוג זה הם הנפוצים ביותר במוסדות ההשכלה הגבוהה בכלל, בהם במכללות להכשרת מורים.

מודל מעורב (Mixed Mode): המאפיין המרכזי המבדיל סגנון שילוב זה מקודמו הוא השימוש באתר הקורס כחלק משמעותי מתהליכי ההוראה והלמידה. הפעילות ברשת הינה חובה, ומהווה מרכיב בציון הקורס. בחלק מהמקרים ממיר המרצה חלק מהמפגשים פנים-אל-פנים במפגשים מקוונים. לפיכך, הנוכחות של המרצה והסטודנטים באתר הקורס גבוהה יותר, וכן השתתפותם הפעילה בלמידה.

• מודל מקוון (Online Mode): אתר הקורס והאינטרנט הם סביבת ההוראה והלמידה הבלעדית בקורס, הן כמאגר משאבים והן כמרחב לפעילות סינכרונית וא-סינכרונית.

למאמר של ד"ר אלונה פורקוש ברוך


ראה גם :

לקראת הגדרה מחודשת של איכות בלמידה מתוקשבת באירופה - עקרונות והדגשים של גישה בינתחומית


National Standards for Quality Online Teaching

Comparing Online Programs

Establishing a quality review for online courses


Towards a Culture of Quality 

Perspectives on Distance Education: Lifelong Learning & Distance Higher Education

Quality Scorecard for the Administration of Online Education Programs

Quality Online Teaching? Who’s asking?

Research on Best Practices


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya