למידה מבוססת-משחוק בהשכלה הגבוהה – אתגרים והזדמנויות: חקר מקרה

מילות מפתח: משחוק משחקי מחשב

אלט, ד' ורייכל, נ' (2020). "למידה מבוססת-משחוק בהשכלה הגבוהה – אתגרים והזדמנויות: חקר מקרה". דפים 72, תל אביב: מכון מופ"ת

מערכת החינוך נדרשת להתאים את עצמה לרוח התקופה ולהטמיע בה חדשנות המשלבת בין השאר טכנולוגיה בהוראה. התאמה זו מצריכה שינוי בתפיסות חינוכיות של מורים ומעבר מדרכי הוראה מסורתיות לדרכי הוראה המבוססות על הגישה הקונסטרוקטיביסטית-חברתית. אף ששימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת אמור לסייע ביישום "גישות מבוססות תלמיד בהוראה, ולמרות השימוש ההולך וגובר בתקשוב לצורכי הוראה סבורות מחברות המאמר כי מורים נוטים להשתמש בתקשוב כדי ליישם פדגוגיה מסורתית – כזו המתמקדת במורה ואינה מעודדת תהליך של הבניית ידע פעילה.

מחקר זה עוסק באחת הפלטפורמות האינטרנטיות ללמידה חדשנית: מערכת To-Be Education אשר מאפשרת לקיים מTo-Be Education שחוק, והיא מאפשרת המרה מהירה ופשוטה של כל תוכן לימודי ִסביבת למידה מבוססת משחוק למשחק תפקידים. המערכת מאפשרת ליצור קהילות למידה, והחלפת הדעות בקהילות אלו מסייעת לפתור בעיות אותנטיות בתחום הדעת הנלמד. מטרת תהליך הלמידה היא לפתח מיומנויות של חקר ודיאלוג באמצעות שימוש בפורומים המאפשרים השמעת קולות חלופיים. בד בבד מפותחות מיומנויות אורייניות של נגישות למקורות מידע, ארגון ידע, הערכתו, בנייתו והפצתו בסביבות דיגיטליות מתקדמות. המאמר הנוכחי מדגים ומנתח למידה מבוססת מ ר" ותפקידו בפתרון הבעיה. המאמר מציג את היתרונות והאתגרים ֵייצוג נקודת המבט של ה"אח שבשימוש בסביבה זו במערכת ההשכלה הגבוהה. הוא מציע אפיק נוסף להגברת מודעותם של הלומדים לקיום טכנולוגיות חדשניות וממשקים מתקדמים אשר מעודדים פעילויות אינטראקטיביות, פעולות שמטרתן היא השגת מידע, ארגונו והפצה של תוכן מקצועי באמצעות קהילות למידה.

לרכישת גיליון כתב העת דפים שבו מופיע המאמר

לקריאה נוספת

 משחקים דיגיטליים לשימור אנרגיית הלמידה: השפעתם על המוטיבציה, על הקשב ועל ההישגים

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya