למידה הבנייתית בסביבה מתוקשבת

בניגוד לסקירות התיאורטיות הקיימות אודות למידה הבנייתית, סקירה זו מציגה גישה מעשית ליישום בכיתה בביה"ס או בקורס אקדמי. הסקירה נועדה להמחיש הלכה למעשה כיצד ליצור למידה הבנייתית בסביבה מתוקשבת, כולל המלצות על כלים מתוקשבים המתאימים לכך (מרביתם כלים חינמיים). הסקירה מציגה דוגמאות הרלבנטיות לבתי ספר (חט"ב ותיכוניים), מכללות ואוניברסיטאות.

לסקירה המלאה

ראו גם:

קידום פרקטיקות של למידה מקוונת אפקטיבית באמצעות פדגוגיה קונסטרוקטיביסטית

לכתוב ערכים לויקיפדיה על נשים מזרחיות וערביות

בונים ידע יחד 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya