למידה דיפרנציאלית: ניתוח אינטראקציות מורה-תלמיד בסביבה מתוקשבת

 ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי ,י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן ,(עורכים,), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פברואר 2012

יגאל רוזן (עת הדעת, אוניברסיטת חיפה), איריס וולף (עת הדעת)

מילות מפתח: למידה דיפרנציאלית, אינטראקציות, מחשבים ניידים, עת הדעת.


תקציר

המונח "למידה דיפרנציאלית" נעשה יותר ויותר רווח בקרב אנשי חינוך וקובעי מדיניות של טכנולוגיה החינוכית, והוא זוכה להתייחסות ממגוון נקודות מבט.

מחקר זה מתבונן בדיפרנציאליות של למידה והוראה מנקודת המבט של אינטראקציות פרטניות מורה -תלמיד ואופנויות למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה, בהשוואה לסביבה לימודית מסורתית. במחקר השתתפו 266 תלמידים בכיתות ד' ו-ה' ו 8- מורים שהצטרפו לתוכנית "עת הדעת" בדאלאס ו 187- תלמידים בכיתות ד' ו-ה' ו 8- מורים שלמדו ולימדו בסביבה מסורתית.

הממצאים מצביעים על עלייה ניכרת באינטראקציות למידה פרטניות מורה- תלמיד ועל ריבוי אופנויות למידה בכיתות בהן מיושמת התכנית. המאמר מציג  דיון מושגי בממצאי המחקר ומציע השלכות אפשריות על לפיתוח והטמעה של סביבות מתוקשבות בחינוך.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    לצערי הקישור לא נפתח אשמח לקבל את המאמר דרך המייל

    פורסמה ב 23/04/2013 ע״י כהן מרים
    מה דעתך?
yyya