למידה בקורסי מוּק: מוטיבציות ולמידה מווסתת עצמית בקורסי מוּק

Littlejohn, Allison; Hood, Nina; Milligan, Colin; Mustain, Paige. "Learning in MOOCs: Motivations and self-regulated learning in MOOCs", Internet & Higher Education, Apr2016, Vol. 29, p40-48.

קורסי מוּק (Massive open online course) דורשים מלומדים אינדיבידואלים להיות מסוגלים לווסת עצמית את הלמידה שלהם, תוך קביעה מתי וכיצד יהיו מעורבים. אולם, קורסי מוּק מושכים טווח מגוון של לומדים שלכל אחד מוטיבציות וניסיון קודם שונים.

מחקר זה בוחן את הלמידה המווסתת עצמית (Self-regulated learning) שלומדים מיישמים בקורס מוּק, תוך התמקדות באופן שבו המוטיבציות של הלומדים ללמוד בקורס מוּק משפיעות על התנהגותם ועל השימוש שלהם באסטרטגיות של למידה מווסתות עצמית.

לאחר חקירה כמותית של התנהגויות הלמידה של 788 משתתפים בקורס מוּק, נערכו ראיונות עם 32 לומדים. המחקר משווה את התיאורים הנרטיביים של ההתנהגות בין לומדים עם תוצאות מדווחות עצמית גבוהות של למידה מווסתת עצמית לבין לומדים עם תוצאות מדווחות עצמית נמוכות של למידה מווסתת עצמית.

נמצאו הבדלים ניכרים בהתנהגויות הלמידה שאופיינו בתיאור עצמי בין שתי הקבוצות הללו בחמישה מתתי התהליכים שנבחנו. נמצא כי המוטיבציות והיעדים של הלומדים מעצבים את האופן שבו הם ממשיגים את מטרת קורס המוּק, שבתורה משפיעה על תפיסתם את תהליך הלמידה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ניתוח וסינתזה שיטתיים של הספרות האמפירית לגבי קורסי מוּק אשר פורסמה בשנים 2015-2013

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya