למידה בדרך החקר – הוראה מפורשת של מיומנויות החקר המדעי

חומרי עזר יעילים ומדריכים דידקטיים להוראה של למידת חקר בחטיבות ביניים. באתר ניתן למצוא מסמך מדיניות - הוראה מפורשת של מיומנויות החקר המדעי, מדריך למורה - למידה בדרך החקר- חט"ב , תלקיט לתלמיד - למידה בדרך החקר - חט"ב, סיפורי חקר: פעילויות פתיחה, לאבחון ידע קודם או גירויי לחקר, הצעות לפיתוח משימות חקר בנושאים הנלמדים בכיתה ט'.

לאתר מרכז מורים ארצי למדע ולטכנולוגיה בחטיבת הביניים.

מקור וקרדיט : צוות המפמ"ר למדע ולטכנולוגיה בראשותה של הגב' שושי כהן , מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך

את המדיניות של הוראה מפורשת של מיומנויות החקר המדעי ופתרון בעיות  מוביל מינהל מדע וטכנולוגיה -הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה כך גם את הפיתוח של החומרים המלווים את ההוראה והלמידה- תלקיט לתלמיד ומדריך למורה
ובנוסף מיפוי סביבות למידה תומכות בהוראה למידה וההפניה אליהם .

קישור 1

אתר מינהל מדע וטכנולוגיה:משרד החינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya