למורה כבר אין עיניים בגב: משבר הסמכות החינוכית בעידן הפוסט-מודרני וקווים מנחים לשיקומה

גוסקוב, ע' (2016). למורה כבר אין עיניים בגב: משבר הסמכות החינוכית בעידן הפוסט-מודרני וקווים מנחים לשיקומה. תל אביב: מכון מופ"ת.

ספר זה דן בשאלת הסמכות החינוכית בבית הספר על רקע מעמדה המתערער בישראל ובכלל העולם המערבי. הספר מאיר ומבהיר את מושג הסמכות החינוכית מזוויות ראייה מגוונות, ומראה שלא ניתן לקיים את הפעילות הבית-ספרית ללא סמכות חינוכית. הוא מצביע על הפיחות ועל המשבר שחלו בסמכות זו בתקופתנו ועל הגורמים האחראים לכך, ומבקש לתלות את שורשי המשבר העכשווי בסמכות החינוכית בהלכי הרוח המצויים בליבת תפיסת העולם הפוסט-מודרניסטית ובאידאולוגיות הכלליות והחינוכיות הנגזרות ממנה, ומשפיעים על המציאות הפוסט-מודרנית. בחלקו האחרון של הספר מוצגת ביקורת על גישות שונות העוסקות בניסיונות שיקום הסמכות החינוכית, והוא מסתיים בפרישת מצע תאורטי לבנייה מחודשת של מושג הסמכות החינוכית בתנאי המצב הפוסט-מודרני.

אני סבור כי יש בחיבור זה משום תרומה להכשרת המורים ולשדה החינוך. אני יכול לתאר לעצמי מרצים רבים שיבקשו מתלמידיהם לקרוא פרקים מהספר לקראת דיון על סמכות בכיתה ובכלל... החיבור כתוב בשפה בהירה וזורמת, מאורגן היטב ומקיים דיאלוג נבון וחינני עם הקורא, תוך כדי קריאתו. לכן הוא בהחלט ידידותי לקורא... הספר מעורר עניין ועשוי למשוך גם מורים הנמצאים בשדה. ודאי שהוא חשוב למתכשרים להוראה ואפילו לסתם אדם משכיל.

ד"ר נתן גובר, האוניברסיטה העברית בירושלים  

ד"ר ערן גוסקוב מלמד פילוסופיה של החינוך במכללת לוינסקי לחינוך.

לקטלוג הספרים במכון מופ"ת

תוכן עניינים והקדמה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya