למה לשאול למה?

Cooper, Melanie M. "Why Ask Why? ", Journal of Chemical Education. Aug2015, Vol. 92 Issue 8, p1273-1279.

מאמר זה שואל מהי המטרה של חינוך למדעים? מה אנו רוצים שהסטודנטים יידעו ויהיו מסוגלים לעשות, וכיצד אנו משיגים מטרות אלה?

מחברת המאמר טוענת שמטרה מקיפה אחת היא לסייע לסטודנטים להבנות הסברים מכניסטיים סיבתיים של תופעות. המשמעות לכך בכימיה היא שאנו פועלים כדי לסייע לסטודנטים להשתמש בהבנה שלהם את האינטראקציות ברמה המולקולרית כדי להסביר ולחזות אירועים מקרוסקופיים.

יתר על כן, בעוד שהבניית הסברים היא מטרה חשובה לכשעצמה, הפעולה של הבניית הסברים מסייעת לסטודנטים לפתח הבנה עמוקה יותר, ומספקת סוג של שביעות רצון אינטלקטואלית ששינון עובדות אינו יכול לספק.

המחברת מקווה לשכנע את הקוראים שהגישות הנוכחיות להערכת הלמידה של הסטודנטים, למעשה, לא מועילות וכמעט לבטח תורמות לחוסר היכולת של הסטודנטים לקשר בין רעיונות ולפתח הבנה שימושית של כימיה.

המחברת מעלה מספר הצעות לגבי האופן שבו עלינו לתכנן גישות משמעותיות יותר לפיתוח של תכנית לימודים ולגבי ההערכה של הבנת הסטודנטים.

לאחר קריאת מאמר זה, המחברת מקווה שהיא שכנעה את הקוראים ש: (1) אם אנו מחשיבים משהו, אנו חייבים להעריך אותו; (2) אנו לא יכולים להניח שהסטודנטים יבנו מסגרת עבודה קוהרנטית מהמקטעים שאנו מלמדים אותם; ו-(3) אנו חייבים לעצב הערכות שמספקות לנו מספיק ראיות לטעון שהסטודנט מבין.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

קידום התפיסות של טבע המדע (NOS): שילוב הוראת NOS בקורס תוכן מדעי

הערכה של תכניות לימוד במדעים לחינוך הכללי: שימוש בתיק עבודות, Portfolio

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya