ללמוד יותר אודות למידה: הערך המוסף של גישות איכותניות להערכה

Newhart, Daniel W. "To Learn More about Learning: The Value-Added Role of Qualitative Approaches to Assessment", Research & Practice in Assessment, Summer2015, Vol. 10, p5-11.

כאשר אנו ניצבים מול אחריותיות הולכת וגוברת בהשכלה הגבוהה, האופן שבו אנו מודדים למידת סטודנטים צריך לחרוג מהקריאות להסבר למידה המציב את הסטודנטים במרכז.

גישות איכותניות להערכה ותמיכות תיאורטיות שנאספו ממסורת המחקר האיכותני עשויות לספק דרך שבה אנו יכולים לתמוך בהשקפה הוליסטית יותר של התנסות הסטודנט במכללה, ובחלק מהמקרים, לספק נרטיב מקיף יותר מאשר שיטות הערכה כמותיות בלבד.

המחברים טוענים שכאשר אוכלוסיות הסטודנטים משתנות במהירות, אמצעים גדולים ועקיפים של למידת סטודנטים לא יעמדו יותר בעצמם כהסבר מקיף; במקום זאת, המחברים פונים ליסודות פילוסופיים ואפיסטמולוגיים של חקירה איכותנית כדרך אחת לחשוב אודות תפיסת המורכבות במסגרת התנסויות הלמידה של סטודנטים.

גישות איכותניות להערכה עשויות לספק אפשרויות חדשות עבור הידע שלנו עצמנו ביחס להערכה, וגם לספק מרחב שבו אנו לומדים יותר לגבי למידה.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

מהערכה של חינוך להערכה עבור חינוך: מדיניות ועתיד – חלק מדו"ח ועדת גורדון

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya