לי כל גל נושא מזכרת": הוראת אסונות טבע, במכללה (בעקבות אירוע הצונאמי והאסון בדרום אסיה)

ההרצאה, שהוצגה בכינוס השביעי של החוקרים במכללת אורנים, מתארת קורס המתקיים כבר שנה שנייה, במכללת אורנים והמכונה "גיאוגרפיה של קטסטרופות" או "גיאוגרפיה של אסונות". הקורס מתמקד בהוראה ולימוד של אסונות טבע ואסונות שהאדם מעורב בהיווצרותם בעולם ובישראל, וזיקתם למקומות ותהליכים גיאוגרפיים. בקורס נחשפים ומודגשים שיטות ומיומנויות בהוראתם והבנתם של אסונות ותפוצתם, כולל כללי התנהגות.

הניתוח מתייחס לזיקות שבין המושגים "פיצוץ אוכלוסין" ו"תמורות באקלים העולם", הקשר שלהם ל"אסונות-טבע" או "שואות", והצורך בהוראתם מן ההיבטים של ידע, הבנה, עניין, מודעות, התנהגות, יישום ופתרונות!

מן הראוי להזכיר כי ללומדים במכללה יש תהיות, חרדות ושאלות בנושא אסונות טבע לסוגיהם, מיקומם ואיתורם על פני ה"כדור" הקטן שלנו, כמו גם במרחב חיינו ועיסוקנו.

למורי-המורים המלמדים את התחום הגיאוגרפי-סביבתי, יש יעדים ואתגרים נוספים וחדשים, ביניהם: יצירת הבנה רהוטה ומודעות עמוקה יותר של הלומדים ביחס לקשר הישיר שבין תופעות קטסטרופאליות טבעיות ה"מתרחבות", "גדלות" ו"מתפשטות", לבין מעורבותו, השפעתו ופעילותו של האדם ה"אחראי" להעצמתם של אסונות הטבע.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya