לוחות חכמים לעומת מקרנים בכיתות היסוד: יותר מעורבות, יותר הישגים

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי (י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן ,עורכים, ( רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פברואר 2012

דולי חושקובר (המכללה האקדמית לחינוך אורנים), אינה בלאו (האוניברסיטה הפתוחה)

מילות מפתח: "כיתות חכמות", מקרנים ו"לוחות חכמים", הטמעה טכנולוגית בבתי ספר יסודיים, מחוון להערכת שיעור בשילוב לוח אינטראקטיבי, הישגים לימודיים ב"כיתה חכמה".

מערכת החינוך החלה מהלך של התאמה למאה ה 21- . המחקר הנוכחי בחן תהליכי הוראה-למידה ב"כיתות חכמות". הישגים לימודיים ומעורבות תלמידים בשיעורי מתמטיקה, כישורי שפה, אנגלית וטכנולוגיה בקרב 180 תלמידי כיתות ה'-ו' הושוו בין שלושה תנאי ניסוי: למידה בשילוב לוח אינטראקטיבי (לו"א), בשילוב מקרן וללא טכנולוגיה.

בנוסף, בוצעה הערכה באמצעות מחוון של שיעורים בשילוב לו"א שהוכנו ע"י ארבע מורות מבית ספר יסודי במקצועות שפורטו לעיל. המחוון בדק: בחירת פונקציות טכנולוגיות למימוש הרעיון הפדגוגי, אינטראקציות לסוגיה, גישה פדגוגית, שימוש בהוראה דיפרנציאלית, הקפדה על כללי עיצוב דיגיטלי ואופן השימוש במולטימדיה.

הממצאים הראו כי ציוני התלמידים במבדק ידע אחרי הלמידה בשילוב לו"א  היו גבוהים במובהק בהשוואה ללמידה בשילוב מקרן וללא טכנולוגיה. עם זאת,  לא נמצאו הבדלים מובהקים בהישגים אחרי למידה בשילוב מקרן ולמידה ללא  טכנולוגיה. מממצאי התצפיות עלה שמעורבות התלמידים הייתה גבוהה ביותר בשיעורים בשילוב לו"א, בינונית בשיעורים בשילוב מקרן והנמוכה ביותר  בשיעורים ללא טכנולוגיה.

תוצאות הערכה באמצעות המחוון הצביעו על התאמה טובה בין טכנולוגיה ופדגוגיה, שימוש בפונקציות הלו"א מעבר
לאפשרויות המקרן, אינטראקטיביות רבה, יישום מוצלח של כללי עיצוב דיגיטלי ואופן השימוש במולטימדיה
. בתוכניות הכשרה לשילוב לו"א מומלץ לשים דגש רב יותר על למידה דיפרנציאלית, במיוחד בקבוצות קטנות, על למידה מסתעפת שתכלול יותר קישורים למשאבי האינטרנט, על צורך בתיעוד השיעורים ופרסומם באתרי כיתה.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה

ראה גם : מאמרים ומחקרים נוספים באותו נושא בפורטל מס"ע

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya