להרגיש את הדינאמיקה ברשת

 
 
ד"ר אלון הסגל . ד"ר אורית צייכנר. אוניברסיטת בר-אילן . " להרגיש את הדינאמיקה ברשת", ייצוג תהליכים רגשיים באמצעות תקשורת מתווכת מחשב ( CMS ) , כנס מיט"ל 2009 , מכללת שנקר , רמת גן.
 
 
 
 בעיית התמיכה הרגשית בCMC : שיחה פנים אל פנים מאפשרת תחושת קירבה. מחוות גופניות וקשרי ראייה נתפסים כתומכים בקשר ביו אישי. באמצעים הדיגיטאליים, הקשר הבין אישי מתבצע ללא מגע או קשר עין. קיים קושי לבטא רגש בטכנולוגיה הדיגיטאלית. שאלת המחקר: האם המחשה פיזית של תהליכים חברתיים מופשטים עוזרת לניהול רגשות? האם המחשה זו עוזרת ללמידה מתוקשבת? המחקר נעשה עם מתלמדים בקורס שמטרתו חוויה ולמידה של תהליכי התמודדותו של מנהל/מנחה בצוות עבודה "וירטואלי". בתחילת הקורס ובהמשכו חווים המתלמדים בצורה מתוכננת , התמודדות עם אי-וודאות , בניית צוות , ניהול צוות. תהליכים אלו מלווים בתחושות רגשיות ברמה אישית ובדינאמיקה ברמה קבוצתית.
 
עקרונות ניתוח של האינטראקציה
 
מדידת אורך שרשורי ההודעות בפורום דיגיטאלי/קהילה וירטואלית מאפשרת הערכת עוצמת הקשר הבין אישי והתפתחותו.
 
השוואה של אופי התגובות להודעות מאפשר המחשה של בניית קשר בין אישי לעומת תהליך למידה או הוראה פורמאלי.
 
ניתוח בדיעבד של תוכן ומספר התגובות האישיות והפורמאליות מאפשר תובנות לגבי אופי הקשר.
 
ממצאים עיקריים – מרגיש .. לפני .. ואחרי
 
הויזואליזציה הדיגיטאלית יכולה לשמש ככלי ללמידה וניתוח של צרכים רגשיים.
 
יכולת ניתוח בדיעבד של אופי התגובות מאפשרת התייחסות אישית ואמפטית.
 
ניתוח ויזואלי וכמותי של סוג ואופי הודעות והשוואתן לסוג ואופי התגובות מאפשר להגיע לתובנות לגבי דרכי ההתמודדות האישית והתהליכים האינטראקטיביים בקבוצה.
 
 
חשיבות השילוב לאינטראקציה רגשית , מסקנות
 
השילוב של תגובות ברמה האישית והחברתית בהעברת תכנים פורמאליים מאפשר למידה ברמה אישית וקבוצתית .
 
 
עם זאת :
במידה ותתרחש יתר חשיפה אישית או מיקוד ברמה האישית עלולה להתרחש בריחה או מאבק בתכנים הפורמאליים.
 
לסיכום, תפיסת ההשפעה המקצועית/הוראתית תהיה גדולה יותר במידה ויש שילוב הרמה האישית, הרגשית בלמידה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya