להכין את המורים ליחסים עם תלמידים: שתי השקפות, שתי גישות

Theisen-Homer, V. (2020). Preparing teachers for relationships with students: Two visions, two Approaches. Journal of Teacher Education

יחסי מורה-תלמיד משמעותיים משפיעים על קשת רחבה של הישגי תלמידים. למרות זאת, אין מחקר מספק העוסק בדרכים בהן תוכניות להכשרת מורים מנסות להכין את המורים לבניית יחסים כאלה עם תלמידיהם בעתיד. המאמר הנוכחי עושה שימוש במתודולוגיה של ניתוח מקרים השוואתי כדי לבחון כיצד שתי תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה (teacher residency program)- "הכשרת מורים אין תירוצים" ו"הכשרת מורים פרוגרסיבית"- מבקשות להכין את המתמחים בהן לבניית יחסים משמעותיים עם תלמידים.

על יסוד שתי מערכות פדגוגיות ותאורטיות נבדלות- זו של מרטין בובר וזו של פאולו פריירה- המאמר מציג שתי גישות שונות מאד ליחסי מורה-תלמיד: גישה אינסטורמנטלית וגישה הדדית. בנוסף להצגת התיאוריות המאמר דן גם בהשלכות המעשיות של כל אחת מהגישות על ההנהלה, על מבנה בית הספר, על מערכת השיעורים ועל ההתנהלות של התלמידים בינם לבין עצמם.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

פאולו פריירה – עשור למותו: הוראה דיאלוגית

יחסים אישיים: שלושה דגמים של דו-שיח בין מורים לתלמידים

 


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    לא משהו

    פורסמה ב 20/04/2021 ע״י איימי גלר
    מה דעתך?
yyya