להיות מורה – למידה לקראת הוראה באמצעות עשייה ופרשנות

 מלכה גורודצקי , יהודית ברק. "להיות מורה – למידה לקראת הוראה באמצעות עשייה ופרשנות," בתוך :  שיתוף חינוכי פעיל: סיפור של הכשרת מורים , עורכות: ד"ר יהודית ברק, ד"ר אריאלה גדרון, הוצאת תמה , מכון מופ"ת 2009 . ע"ע 41-55.
 
הפרק הנוכחי בספרן החדש של יהודית ברק ואריאלה גדרון ( עורכות)   מציג את מאפייני תכנית שח"ף . תכנית שח"ף של מכללת קיי מתבססת על תפיסת הוראה המדגישה את תהליך העשייה של המורה , הנובע מן הקונטקסט הייחודי של בית הספר ומוכתב על ידיו. בניגוד לגישות מסורתיות יותר , המדגישות את חשיבות הידע התיאורטי ועוסקות בשאלות מסוג " מה המורה צריך לדעת"? תכנית שח"ף מעמידה במרכז את השאלה " " מה המורה צריך להיות"? בהתאם לגישה זו הלמידה לקראת הוראה יוצאת מן העשייה עצמה וחוזרת אליה דרך מעגלים של חקר ופרשנות. בדרך זו מותווה תהליך יצירת הידע הפרקטי – חכמת המעשה של המורה. תפיסה מקצועית זו מעוגנת בהבנה האריסטוטלית של חכמת המעשה שאינה רואה בהוראה מקצוע יישומי הנגזר מתיאוריות , אלא מקצוע המבוסס על ידע פרקטי – דרכי פעולה תלויות הקשר הנלמדות תוך התנסות ולמידה של העשייה .
 במבט לאחור על חמש שנות העשייה והחקר , אפשר לתאר את המודל של שח"ף לקידום למידה לקראת הוראה , כמבוסס על סביבת למידה שבה מתקיים מארג דינאמי של קהילות עשייה ולמידה, המניע תהליכים של יצירת ידע חדש . סביבת למידה זו מורכבת מקהילות למידה חופפות המקיימות , כל אחת בתוכה , ספירלות למידה פנימית . הן מזינות האחת את האחרת ומובילות לתהליכי למידה דינאמיים  ומתמשכים, המבנים מנגנוני התחדשות ושינוי ( גורודוצקי , 2003 ). תהליך זה מצמיח את טקסט הלימודים ואת הקוריקולום לחינוך מורי העתיד, המאיר זוויות שונות של ההקשר החינוכי המורכב , מעודד בירור וחקירה ותוך כדי כך אורג את הנרטיבים הפרטי והכללי של התכנית.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya