להיאבק על מערכת החינוך: שרת החינוך לשעבר יולי תמיר קוראת להקמת מועצת חינוך ממלכתי

תמיר, י' (2019). "להיאבק על מערכת החינוך". הארץ 8 ביולי 2019

שרת החינוך לשעבר, פרופ' יולי תמיר, קראה במאמר בעיתון הארץ להקים מועצת חינוך ממלכתית שתגן על הערכים והאינטרסים של ציבור ההורים והתלמידים החילוני – בדומה להגנה לה זוכים תלמידים והורים חרדים ודתיים. אלה נימוקיה:

 • מערכת החינוך החרדית זוכה לחופש פדגוגי ותוכני מרחיק לכת.
 • מערכת החינוך הממלכתית־דתית מוגנת על ידי מועצת החינוך הממלכתי-דתי, שיש לה סמכות לקבוע תכנים חינוכיים והיא מונעת מהשר להשליט את עמדותיו על בתי הספר הממלכתיים־דתיים.
 • מן העבר השני, מערכת החינוך הממלכתית פרוצה לחלוטין וכל שר יכול להתערב ולטעת בה תכנים כאוות נפשו.
 • האבות המייסדים החילונים של מדינת ישראל הניחו כי שרי החינוך ישתייכו למחנה "שלהם", ולכן לא ראו צורך להקים מסגרת ארגונית שתגן על החינוך הממלכתי, אך מאז המצב השתנה.
 • מניעת הדתה והקצנה במערכת החינוך היא יעד משחרר ולא כופה. הוא נועד להגן על חירותה של מערכת החינוך הממלכתית, ולשמר את ערכיה.
 • יש להקים מועצה לחינוך הממלכתי, שסמכויותיה יהיו זהות לאלו של מועצת החינוך הממלכתי-דתי. היא תגן על החינוך הממלכתי מפני שרי חינוך שבאים ממחנות אידיאולוגיים אחרים.
 • מועצת החינוך הממלכתי יכולה להציג חזון מקביל לזה של החינוך הממלכתי-דתי, שעיקרו מחויבות לחנך את ילדי ישראל לערכי הדמוקרטיה, השוויון, השותפות והפלורליזם.
 • מדובר במהלך פשוט, שאינו דורש תקציב ייחודי וממשיך מסורת ארוכת שנים של עצמאות פדגוגית של המגזרים השונים.

למאמר המלא בעיתון הארץ

לקריאה נוספת

אלטרנטיבה חילונית – על הוראת לימודי היהדות בחינוך הממלכתי הכללי

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya