כריית נתונים למטרת חקר התנהגויות תלמידים בסביבות מתוקשבות

גלית בן-צדוק

השימוש בכריית נתונים בשדה המחקר החינוכי הוא חדש יחסית והוא עושה אך את צעדיו הראשונים. כריית נתונים בתחום החינוך מכוּנה EDM) Educational Data Mining ) והיא עונה על צרכים שונים, ובהם הצורך להעריך את חומרי הלמידה ואת התאמתם לתלמידים, הצורך להתאים את חומרי הלמידה לתלמידים על-פי התנהגותם והעדפותיהם, הצורך להעריך את תהליכי הלמידה ולא רק את התוצרים הסופיים, הצורך בבניית משוב לתלמידים ולמורים וכן הצורך לזהות התנהגויות חריגות בסביבת הלמידה.
חוקרים המשתמשים בשיטה של כריית נתונים לחקר תהליכי למידה מתוקשבים פועלים לאיתור דפוסי למידה חבויים ולאיתור קבוצות של תלמידים בעלי מאפיינים דומים של תהליכי למידה. כן החוקרים עוסקים בהיבטים קוגניטיביים או רגשיים של תהליכי הלמידה.

כריית נתונים למטרת חקר התנהגויות תלמידים בסביבות מתוקשבות

 ראה גם :

הערכת תהליכי למידה בעידן הלמידה המתוקשבת – האם סוף סוף קיימות עובדות מוצקות?

מהו הweb mining? (כריית נתונים) ומה הקשר שלו ללמידה מתוקשבת?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya