כן בבית ספרנו: מאמרים על חינוך פוליטי

מיכאלי, נ' (עורך) (2014). כן בבית ספרנו: מאמרים על חינוך פוליטי. תל אביב: הקיבוץ המאוחד; מכון מופ"ת.

אחת לכמה זמן שב ומתלהט הדיון הציבורי בדבר מקומה הראוי של הפוליטיקה במערכת החינוך: האם, ובאילו גבולות, מותר למורים לבטא את עמדותיהם האישיות בענייני חברה ומדינה? האם נכון לעקר את תכניות הלימוד מתכנים ביקורתיים? עד כמה ערים אנו לרבדים של אינדוקטרינציה המסתתרים בין שורותיהם של ספרי הלימוד התמימים לכאורה? לעומת המבקשים לשמר את בית הספר כשדה ניטרלי ו"נקי" מפוליטיקה. יש הטוענים כי שיח פוליטי פתוח בין מורים לתלמידיהם חיוני לטיפוח חשיבה עצמאית, אמיצה וביקורתית של אזרחים דמוקרטים המגלים עניין מתמיד במציאות שסביבם ומאמינים בכוחם להשפיע עליה.

אסופת המאמרים מבקשת להעמיק את המבט בסוגיית מקומו של "הפוליטי" בתהליכי החינוך, ההוראה והלמידה. המאמרים מפרי עטם של אנשי חינוך והגות מובילים, מציעים מגוון זוויות תאורטיות ומעשיות להתבוננות בסוגיה רגישה, סבוכה, מרתקת ואקטואלית זו.

 

ספר חשוב היוצא לאור בשעה קריטית לחופש הביטוי. הדיון העקרוני על זכותם של מורים להביע את דעתם בכיתה ובמרחב הציבורי מקרין על מעמד המורה ועל סובלנותה של מערכת החינוך והחברה הישראלית לקיומן של דעות שונות. לעתים מותרות ולא קונצנזואליות.

פרופ' יולי תמיר

ספר מחכים ומאיר עיניים שמטפל מנקודות מבט שונות בשאלת היחסים בין חינוך ופוליטיקה, על היבטיה העיוניים והפרקטיים. ספר חובה לעוסקים בנושא החינוך הפוליטי ולאנשי חינוך בכלל.

פרופ' מרדכי קרמניצר

 

כן בבית ספרנו: מאמרים על חינוך פוליטי הוא ספר ביכורים בסדרה חדשה מחשבה חינוכית, פרי שיתוף פעולה בין מכללת סמינר הקיבוצים, הוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת קו אדום, מכון מופ"ת והסתדרות המורים.

להוצאת הקיבוץ המאוחד 

תוכן עניינים ומבוא

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya