כלי Web 2.0 ופיתוח הפדגוגיה של הכשרת מורים

Adcock, L. & Bolick, C. (2011). Web 2.0 Tools and the Evolving Pedagogy of Teacher Education. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 11(2), 223-236. AACE. 

 
במשך עשרים השנים שחלפו, חדשנות טכנולוגית שיחקה תפקיד בעל משמעות הולכת וגוברת בחשיבה מחדש על הכשרת המורים. מאמר זה דן בשינויים האחרונים בתכנית להכשרת מורים במדעי החברה ובתפקיד שמילאו כלי Web 2.0 בחשיבה מחדש על הפדגוגיה המתוקשבת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya