כלי עזר למיפוי הידע: "רואים הגיון"

רואים הגיון יוצר מפות סיבה- תוצאה
בצורתו הפשוטה ביותר,  יוצר כלי המיפוי "רואים הגיון" תרשימים או "מפות סיבתיות" המסייעות לתלמידים לרכז ולהבין את המידע הנאסף במהלך חקירת בעיות. במהלך העבודה עם הכלי מארגנים התלמידים את כלל הגורמים המשפיעים על בעיה ומראים איזה קשרי סיבה ותוצאה מתקיימים בין גורמים אלה. הכלי תומך בכל שלבי החקירה, במהלכם, מרכזים התלמידים את הידע הראשוני שבידיהם, מארגנים אותו במפה, ובודקים אם יש בנמצא ראיות תומכות לתפיסתם הראשונית.

עבור התלמידים, זהו כלי שיחה
ארגון רעיונותיהם אודות מערכת נתונה בתרשים ויזואלי, מספק לתלמידים נקודת התייחסות משותפת לדיון בקשרי סיבה ותוצאה. במהלך עבודתם, משוחחים התלמידים על רעיונותיהם הן בינם לבין עצמם והן עם המורה.


עבור המורים, "רואים הגיון" הוא כלי מעקב ופיקוח
כיוון שהמפות מייצגות את אופן הבנת המערכת על ידי התלמיד, הן מהוות נקודת התייחסות המאפשרת למורים לדון עם התלמידים על דרך חשיבתם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya