כלי מחקרי ממוחשב המסייע להעריך בצורה תקפה ואיכותית את המשובים והעמדות של הלומדים בסביבה מתוקשבת

מקור:

"Development, validation and use of the Online Learning Environment Survey," Australasian Journal of Educational Technology, 2005, 21(1), 60-81.

  יש מעט מאד כלי הערכה ממוחשבים ותקפים המסוגלים למדוד למידה איכותית ורב-מימדית בסביבה מתוקשבת , ולכן מטרות המחקר הנוכחי הייתה לפתח כלי ממוחשב שיוכל  לסייע  למורים  ולמרצים להעריך בצורה תקפה ואיכותית  את המשובים והעמדות של הלומדים בסביבה מתוקשבת.  הכלי המתוקף הנקרא OLES  מסוגל להקנות  מידע מעמיק ותקף לגבי עמדות  ותפיסות של הלומדים במערכות למידה מרחוק. OLES) Online Learning Environment  Survey )  מבוסס על שאלון הבודק את עמדות הלומדים בלמידה מתוקשבת גם  בהקשרים של עניין והנאה בלמידה, כולל מדדים של אוטונומיה של הלומד , אינטראקציות  ושיתוף פעולה עם עמיתים , ותמיכת המורה/המרצה. התיקוף של הכלי הממוחשב נעשה באמצעות מידע, ראיונות נתונים שהתקבלו ממדגם של 325 סטודנטים שלמדו בקורסים מתוקשבים, לרבות דפוסי התנהגות שלהם ושל המורים (Sue Trinidad, Jill Aldridge and Barry Fraser ).

ניתן להשתמש בOLES בקרב קבוצות שונות של לומדים בסביבות מתוקשבות. הכלי הממוחשב זמין ונגיש לשימוש בכתובת האינטרנט הבאה : http://www.monochrome.com.au/oles/oles.htm


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    הקישור לא תקין

    פורסמה ב 04/02/2022 ע״י דפנה זילבר
    מה דעתך?
yyya