כיתה וירטואלית: רפלקציות על למידה מקוונת

Michael, Kathy , "Virtual classroom: reflections of online learning." Campus -- Wide Information Systems; 2012, Vol. 29 Issue 3, p156-165, 10p

מטרת מחקר זה היא לזהות את הנסיון של מרצים וסטודנטים המשתמשים בתוכנת Elluminate Live (תכנון, מתודולוגיה, גישה), עם למידה מקוונת בחינוך הגבוה. מאמר זה מציג גישה איכותית, המתמקדת ברפלקציות של המשתתפים, מרצים וסטודנטים, שנאספו בתקופה של 12 חודשים של כיתות פיילוט בלמידה מקוונת בתוכנה הנ"ל.

מספר נושאים ותובנות עלו מהנתונים של רפלקצית יומן וגם מסמכים ממקורות אחרים, כמו, פגישות ואי מייל. הנושאים אליהם מתייחסים במחקר זה, הינם, הגדלת הגמישות והורדת עלויות, אתגרים טכנים, התנגדות להוראה מקוונת, הרחבת אמצעי ההוראה המקוונת ומעורבות הסטודנטים, מיומנויות וכישורי התבוננות וכתיבה.

אסטרטגיות הכיתה הוירטואלית דורשות הכוונה של המרצים, צוות ההוראה והסטודנטים להיות ערים לדברים. נדרשים תרגול צוות ההוראה והקמת מבנים תומכים אפקטיביים לעגן בטיחות, ותחושת בטחון לטובת כיתות וירטואליות פעילות. לאחר פעם אחת בה זכו נושאים אלה להתייחסות בונה, כיתות למידה מקוונת יכולות להתרחב לתחומי דיסיפלינות נוספים בבית הספר. בינתיים, מאמרים מדעיים אוסטרלים המתמקדים בשיטת. Elluminate Live ככלי הוראה מקוון שיהיה לעזר בפיתוח תכניות הוראה ברמה השלישית, נדירים.

המשמעות של מחקר זה היא לחלוק ידע חשוב שנאסף בתצפיות רפלקטיביות, דרך היזון חוזר או כתיבת יומן, שיכול לשמש כמדריך למוסדות השכלה גבוהים אחרים, המגלים עניין בלמידה מקוונת.

ראה גם : הדרכה ליוצר מפגש ולמנחה – ניצה ולדמן, המדור לסביבות הוראה ולמידה מקוונות - Elluminate

ראה גם :
האוניברסיטה הפתוחה , תוכנת Elluminate , מדריך לסטודנט

הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya