כיצד מורים הופכים למורים חוקרים: נרטיב ככלי לבניית זהות המורה

Taylor, Laura A. How teachers become teacher researchers: Narrative as a tool for teacher identity construction. Teaching & Teacher Education. Jan2017, Vol. 61, p16-25.

בעוד שהלמדנות על מחקר מורים ממליצה על הערך שבעבודה זו עבור ההוראה והלמידה, ישנם אתגרים בקיומה מעבר להכשרת המורים, בין היתר משום שמורים עשויים שלא לדמות את עצמם כחוקרים.

בהתבסס על תיאוריות תרבותיות-חברתיות של זהות, מאמר זה משתמש בניתוח שיח כדי לשקול כיצד מרצה בקורס לתארים מתקדמים על מחקר מורים תמך במורים בפועל (inservice teachers) בהבניית זהויותיהם כמורים חוקרים.

הניתוח מזהה את הדרכים שבהן המרצה השתמש בנרטיבים אישיים ככלי למצב באופן מכוון את המורים כמורים חוקרים בעוד המשתתפים דנים באופן דיסקורסיבי בזהויות אלה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

עבודה על הדיאלקטיקה: הוראה ולמידה של מחקר מורים במדעי החברה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya