כיצד להעריך הוראה זוטא?

מקור:
Creating a microteaching evaluation form: the needed evaluation criteria, Education, summer 2006 .
 
המטרה של המחקר הנוכחי היתה לבדוק מה צריכים להיות העקרונות של תבנית הערכה להוראה זוטא (Micro-teaching) של סטודנטים להוראה במסלול להכשרת מורים באוניברסיטה בארה"ב.
ההוראה זוטא הופעלה במסגרת תכנית ההכשרה בשלב ההדגמה, לאחר שנחשפו פרחי ההוראה למידע הבסיסי החדש, לעקרונות היסוד שלו ולמונחיו, הפנימו אותם ועומדים עתה בפני היישום הדידקטי.
עקרונות תבנית ההערכה במחקר הנוכחי גובשו בעיקר על יסוד הצעות של הספרות המחקרית הדנה בהוראה זוטא בהכשרת מורים.
הנתונים התבססו על משובים ממורי מורים, סטודנטים להוראה וניירות עמדה רפלקטיביים בנושא. אוכלוסיית המחקר הנוכחי: סטודנטים להוראה בשנה הרביעית המתמחים בהוראת המדעים.
ממצאי המחקר מצביעים על חשיבות המסגרת המושגית והאנליטית של המיומניות אותם מבקשים להשיג במסגרת הוראה זוטא לצד התיאוריות הפדגוגיות אותם מבקשים להמחיש.

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  כיצד ניתן לקבל את המאמר הנ"ל המלא?. הקישור לא עובדתודה שרה

  פורסמה ב 09/12/2009 ע״י שרה קליין

  את המאמר המלא לא ניתן לקרוא ברשת החופשית. להזמנת המאמר נא לפנות למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת או לספריות המכללות והאוניברסיטאות.

  פורסמה ב 13/12/2009 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya