כיצד להניע לומדים צעירים המתנסים בלמידת חקר באמצעות רפלקציה עצמית ומונחית

Wilson, Travis; Perry, Michelle; Anderson, Carolyn J; Grosshandler, Dean. " engaging young students in scientific investigations: prompting for meaningful reflection", Instructional Science 40. 1 (Jan 2012): 19-46.מחקר זה בחן את דרכי ההפעלה שבהם השתמש המדריך/מורה כדי לקדם רפלקציה ותגובות של הלומדים הצעירים כלפי ההפעלות הללו שניתנו במסגרת הוראת המדעים.

שבעה ילדים בגילאי 8-12 השתתפו ב-260 דקות של הדרכה אחד- על-אחד כדי ללמוד מושגים מדעיים הקשורים לתנועת גלגל השניים; המדריך סיפק באופן ספונטני לתלמידים אלה 763 הרמזים לרפלקציה.

הרמזים המפעילים גרמו באופן מהימן לרפלקציה: התלמידים הגיבו באופן מילולי 87% מהזמן.

ניתוח שיח פנייה-אחרי-פנייה חשף שבעה סוגים מובחנים של רמזים ו-11 סוגים מובחנים של תגובות מילוליות.

רמזים מפעילים ברמה גבוהה, שניתנו לתלמידים במסגרת ההתנסות בלמידת חקר במדעים ,קושרו היטב לתגובות ברמה גבוהה.

מודל של קישור להכפלת לוגריתם בשני ממדים (זמניות וודאות) ייצג את היחסים בין הרמז לבין סוג התגובה; ממודל זה, יחסי ההסתברות העריכו את החוזק של הקשר בין זוגות מסוימים של רמז ושל סוגי תגובה.

הממצאים נידונים במונחים של ההשפעות שעשויות להיות לרפלקציה על פיתוח ההבנה של התלמידים לגבי מושגים מדעיים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya