כיצד יכול בית הספר ללמד מעורבות חברתית לצד חינוך לאזרחות: תפקידה של אווירה דמוקרטית בבית הספר

Lenzi, M. et al. (2014). How school can teach civic engagement besides civic education: The role of democratic school climate. American Journal of Community Psychology, 54, 3-3, 251-261

מעורבות חברתית (Civic engagement) היא גורם מפתח התורם באופן חיובי להתפתחות בני נוער. המחקר הנוכחי בוחן מודל תיאורטי המקשר בין המידה שבה תופשים התלמידים את האווירה בבית ספר כדמוקרטית ובין מעורבותם החברתית (המוגדרת במונחים אופרציונליים כאחריות חברתית וככוונה להשתתף בעתיד בחיי הקהילה).

במחקר השתתפו 403 בני נוער משני המינים בגילאי 11 עד 15.

ניתוח התוצאות אישר באופן חלקי את המודל התיאורטי המוצע: ככל שהתלמידים תפסו את האווירה בבית הספר כדמוקרטית יותר, כך הם גילו רמה גבוהה יותר של אחריות חברתית ושל כוונה להשתתף במרחב החברתי בעתיד.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

אתגר הקיימות: חינוך ואחריות חברתית-סביבתית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya