כיצד חקר-רשת יכול להגביר את עקרונות הלמידה של מדעים בכיתה

Subramaniam, Karthigeyan. " How WebQuests Can Enhance Science Learning Principles in the Classroom", Clearing House; Sep2012, Vol. 85 Issue 6, p237-242.מאמר זה בוחן את היתרונות של חקר-רשת בסיוע להבנה מעמיקה של התלמידים את המושגים המדעיים תוך שימוש בארבעה עקרונות של למידה שנאספו משני דוחות של המועצה הלאומית למחקר, (How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School (1999                        ו- How Students Learn: Science in the Classroom (2005) כמסגרת לניתוח.


יש צורך בהתאמות כדי להפוך את חקר-הרשת המובנה היטב עבור הוראת המדעים כך שיתיישר לפי ארבעת העקרונות הכוללים:

(1) שילוב האינטרסים המדעיים של התלמידים והרקע החברתי והתרבותי שלהם במטרות של תכנית הלימודים ואז להשתמש בכך כאמצעי לתכנן את חקר-הרשת,

(2) לתת הזדמנויות לתלמידים לבחון אתרי אינטרנט הקשורים למדעים כדי להבחין בין מידע מהימן למידע מוטעה ואז לתת להם הזדמנות להשתמש באתרים הללו עבור שלב המשימה בחקר-הרשת,

ו-(3) מתן הנחייה וכלים קוגניטיביים בשלב התהליך, כך שהתלמידים יהיו מעורבים בטיעון ובניהול המשא ומתן הקשורים לקהילת המדענים.    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya