כיצד ומדוע אקדמאים עושים ואינם עושים שימוש במכשירי אייפד להוראה אקדמית?

Aiyegbayo, Olaojo. "How and why academics do and do not use i Pads for academic teaching?", British Journal of Educational Technology , Nov2015, Vol. 46 Issue 6, p1324-1332.

מאמר זה העריך באיזה אופן אקדמאים באוניברסיטה בגודל בינוני בבריטניה השתמשו במכשירי האייפד שלהם לצורך הוראה.

הנתונים נאספו תוך שימוש בשיטות כמותיות ואיכותניות. שמונים וארבעה אקדמאים ענו על הסקר ונערכו 22 ראיונות מובנים למחצה.

אחד-עשר מרואיינים דיווחו שהם השתמשו במכשירי אייפד למטרות הוראה. אחד-עשר המרואיינים האחרים ציינו שהם לא השתמשו במכשירי האייפד שלהם למטרות הוראה והסיבות לכך נחקרו במאמר.

האקדמאים התייחסו לתמיכה פדגוגית פורמלית ולנגישות של תלמידים למכשירי אייפד כחשובים עבור שימוש אפקטיבי במכשירי האייפד שלהם לצורך הוראה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מדוע נכשל השימוש בטאבלטים בהשכלה הגבוהה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya