כיצד ומדוע אבות מעורבים בחינוך ילדיהם: מודל מגדרי למעורבות הורית

Sung won, K. (2018). How and why fathers are involved in their children’s education: gendered model of parent involvement, Educational Review, 70:3, 280-299

אי מעורבותם של אבות בחינוך ילדיהם סומנה בעבר כמקור לבעיות חברתיות רבות. החל משנות ה-90 של המאה הקודמת נעשו מאמצים לקידום מחקרים בנושא ובמקביל הושקעו משאבים למען הקמתן של תכניות המעודדות את מעורבותם של האבות במסגרת המעורבות ההורית. ואכן בעשורים האחרונים, לצד שינויים במבנה המשפחה ובמיוחד לאור השתלבותן המואצת של נשים בשוק העבודה, ניכר שינוי הן במידת המעורבות של האבות (בכמות) והן באיכותה. מחקרים אחרונים מביאים עדויות רבות המצביעות על ערכה הרב של מעורבות האבות ועל תרומתה להישגים האקדמיים של ילדיהם.

עם זאת, הספרות הרב תחומית הענפה על אבהות לא מטפלת באופן ספציפי בפרקטיקות הייחודיות של האבות הרלוונטיות לחינוך, כך שהמחקר החינוכי בארצות הברית, המתמקד במעורבות הורית, אינו מביא בחשבון ולמעשה מדיר את האבות. לעת עתה לא קיימת מסגרת תאורטית מעודכנת שביכולתה לעמוד על ההבדלים המגדריים המתקיימים במעורבות ההורים בחינוך. כיצד ומדוע עשויה מעורבות אבות להשפיע באופן שונה על הישגיהם של ילדים לעומת מעורבות אמהות?

 במאמר זה, המבוסס על סקירת ספרות המחקר הקיימת הממקמת מעורבות הורים בבתי ספר כמרחב עיקרי לסימון ההבדל בין אבות לאמהות, מציע הכותב מודל משופר לתיאור ולהסבר של המקור להבדלים בין התנהגות אבות ואמהות בכל הנוגע למעורבותם בחינוך ילדיהם בבתי הספר.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

הקשרים בין ממדי מעורבות הורים לבין הערכה עצמית והישגים בלימודים

אינטראקציות מקוונות בין המשפחות לבין המורים והבדלי מגדר במעורבות הורית דרך מערכת הנתונים של בית הספר: האם אימהות רוצות לדעת יותר מאשר אבות על ילדיהן?

הזדהות וערות : יסודות במעורבות ההורים בבית הספר

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya